Podsumowano XXIII Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne

24 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Pile, z udziałem władz miejskich, powiatowych, nauczycieli i zaproszonych gości uroczyście podsumowano
XXIII edycję realizacji Projektu „Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne” dla dzieci z Piły i powiatu pilskiego. Zawody, których nadrzędnym celem jest zaktywizowanie najmłodszych Polaków do uprawiania sportu jest Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na czele z twórcą i organizatorem od 1997 r. Leszkiem Zielińskim.

W dwudziestej trzeciej edycji PCLA zorganizowano i przeprowadzono 11 meetingów – 2 szkolne, 2 halowe i 7 na stadionie na ul. Żeromskiego, w tym finałową imprezę kwalifikacyjną, na której dzieci zdobywały nominację prawa startu na Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w LA, Ogólnopolskie Finały Czwartków LA. W meetingach na stadionie i w hali wystartowało łącznie 2057 dzieci. W jubileuszowej XXV edycji Czwartków LA, które odbyły się w Łodzi na stadionie AZS, naszą ekipę reprezentowało 41 dzieci (w tym 22 dziewczęta) z 13 szkół miasta Piły i regionu pilskiego. W Łodzi nasze dziewczęta i chłopcy wywalczyli 22 finały i zdobyli 3 medale brązowe.

Warto dodać, że Miasto Piła zajęła drugie miejsce w punktacji medalowej miast XXV-lecia „Czwartków Lekkoatletycznych”, zdobywając 103 medale, w tym 35 złotych.

W sezonie 2018/2019 w 11 meetingach i Finale Grand Prix Piły XXIII edycji odbyło się 3526 osobostartów na stadionie i 343 w hali, pod opieką 19 nauczycieli z 18 szkół podstawowych z Piły, powiatu pilskiego i regionu.

Sukcesy uczniów i nauczycieli są znakomitą formą promocji szkoły, gminy, powiatu. Osiągane wyniki są okazją do stworzenia prawidłowych warunków dla organizowanych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, mający istotny wpływ na rozwój edukacyjny, biofizyczny, prospołeczny i odkrywanie talentów dzieci poprzez formy usportowione.

Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na Apel Ministerstwa Sportu i UE po raz kolejny zgłosiło swój akces do Europejskiego Tygodnia Sportu #Beactive. Czwartkowy meeting 27 września został wpisany do tego wydarzenia.

Już mija czwarty rok, jak Pilskie TKKF wprowadziło tradycję dekorowania młodych lekkoatletów przez ich starszych kolegów, byłych „czwartkowiczów”, a teraz utytułowanych mistrzów sportu. W tym roku uroczystej dekoracji zwycięzców dokonał Remigiusz Olszewski – aktualny, pięciokrotny halowy mistrz Polski w biegu na 60 m., członek kadry narodowej.

Generalna Klasyfikacja najlepszych szkół
1.    SP1 Piła
2.    ZS Stara Łubianka
3.    SP Kosztowo

Klasyfikacja najlepszych szkół m. Piły
1.    SP1
2.    SP7
3.    SP5

Klasyfikacja najlepszych szkół powiatu pilskiego
1.    ZS Stara Łubianka
2.    ZS Kosztowo
3.    ZS Szydłowo

Generalna klasyfikacja najlepszych nauczycieli
1.    Marzenna Kuczmyło – SP1
2.    Elżbieta Szczepaniak – ZS Stara Łubianka
3.    Oliwia Rozpłoch-Grzelak – SP Kosztowo

Sebastian Daukszewicz

podsumowano_pilskie_czwartki1_01

podsumowano_pilskie_czwartki1_37 podsumowano_pilskie_czwartki1_02 podsumowano_pilskie_czwartki1_03 podsumowano_pilskie_czwartki1_04 podsumowano_pilskie_czwartki1_05 podsumowano_pilskie_czwartki1_06 podsumowano_pilskie_czwartki1_07 podsumowano_pilskie_czwartki1_08 podsumowano_pilskie_czwartki1_09 podsumowano_pilskie_czwartki1_10 podsumowano_pilskie_czwartki1_11 podsumowano_pilskie_czwartki1_12 podsumowano_pilskie_czwartki1_13 podsumowano_pilskie_czwartki1_14 podsumowano_pilskie_czwartki1_15 podsumowano_pilskie_czwartki1_16 podsumowano_pilskie_czwartki1_17 podsumowano_pilskie_czwartki1_18 podsumowano_pilskie_czwartki1_19 podsumowano_pilskie_czwartki1_20 podsumowano_pilskie_czwartki1_21 podsumowano_pilskie_czwartki1_22 podsumowano_pilskie_czwartki1_23 podsumowano_pilskie_czwartki1_24 podsumowano_pilskie_czwartki1_25 podsumowano_pilskie_czwartki1_26 podsumowano_pilskie_czwartki1_27 podsumowano_pilskie_czwartki1_28 podsumowano_pilskie_czwartki1_29 podsumowano_pilskie_czwartki1_30 podsumowano_pilskie_czwartki1_31 podsumowano_pilskie_czwartki1_32 podsumowano_pilskie_czwartki1_33 podsumowano_pilskie_czwartki1_34 podsumowano_pilskie_czwartki1_35 podsumowano_pilskie_czwartki1_36