Ponad 5 milionów złotych dla Złotowa na drogi

ponad_5_mln

Gmina Miasto Złotów pozyskała ponad 5 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Zamkowej w Złotowie.

W wyniku inwestycji przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 956 metrów. Po obu stronach drogi powstanie chodnik o długości 1 555 metrów oraz droga rowerowa o długości 1 061 metrów.

Całkowita wartość inwestycji: 7 813 817,03

Kwalifikowalna wartość zadania: 7 460 263,48

Dofinansowanie: 5 222 184,44

22 kwietnia 2021 roku odbyła się konferencja prasowa, która została zorganizowana na ulicy Zamkowej.Obecni na niej byli: Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa, Marcin Porzucek – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ,Wiesław Fidurski – Członek Zarządu Powiatu Złotowskiego, przedstawiciele prasy.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę jezdni ul. Zamkowej – od ul. Słonecznej do ul. Grudzińskich: przebudowę wlotów skrzyżowań dróg krzyżujących się; przebudowę i budowę chodników; budowę drogi rowerowej; przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych; budowę zatoki autobusowej; przebudowę zatoki parkingowej wraz jezdnią drogi manewrowej przy skrzyżowaniu z ul. Grudzińskich; zagospodarowanie terenów nieutwardzonych niską zielenią drogową oraz nasadzenia drzew. Na całej długości przebudowywanych dróg wykonana zostanie budowa nowej lub rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem wpustów deszczowych znajdujących się częściowo poza jezdnią, a także odwodnienia liniowego. Projekt branży elektrycznej przewiduje: budowę kablowej instalacji oświetleniowej; montaż słupów i opraw oświetleniowych (LED); demontaż słupów (wysięgników) i opraw oświetleniowych.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego projekt zakłada wyniesienie powierzchni dwóch (2) skrzyżowań, wykonanie dwóch (2) progów spowalniających ruch, na których projektuje się lokalizację przejść dla pieszych. Dodatkowym elementem wpływającym na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie zastosowanie wygrodzeń z barierek, doświetlenie przejść dla pieszych, oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego, wykonanie na dojściach do przejść dla pieszych pasów z kostki integracyjnej z wypustkami ułatwiających orientację w terenie dla osób niewidomych i niedowidzących. Ponadto w ramach inwestycji zakłada się wykonanie zatoki postojowej dla samochodów osobowych, zatoki autobusowej obsługującej autobusy planowanej komunikacji miejskiej.

Urząd Miejski w Złotowie