Powiat Złotowski. Będą stypendia dla studentów kierunków medycznych

Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Złotowie Podczas spotkania omówiono szereg spraw związanych z funkcjonowaniem szpitala oraz z jego rozwojem. Dyrektor placówki Artur Bobruk nakreślił kilka pomysłów, jakie mają zapewnić rozwój usług, jak i zwiększenie liczebności kadry medycznej. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie tzw. stypendiów fundowanych.

Program stypendialny będzie skierowany do studentów kierunków medycznych (5 i 6 rok studiów), w których odnotowywane są największe braki kadrowe (medyczny). W przyszłości będą uruchamiane inne kierunki – w zależności od zapotrzebowania. W zamian za wsparcie stypendialne studenci będą zobowiązani do pracy na rzecz szpitala (w zależności od czasu trwania stypendium). Jak wyjaśnia dyrektor szpitala Artur Bobruk – taki rodzaj współpracy może zapewnić złotowskiej placówce medycznej napływ nowych, młodych lekarzy. – Szpital stale się rozwija. Jak w całej Polsce, tak i w Złotowie brakuje nam kadry lekarskiej. Dzięki programowi stypendialnemu jest szansa na to, aby do Złotowa trafili młodzi absolwenci uczelni medycznych z możliwością pozo-stania w Złotowie – mówi dyrektor Artur Bobruk.

Pomysł stypendialny został poparty przez wszystkich członków rady. Obecna na spotkaniu wicestarosta powiatu złotowskiego Małgorzata Sameć zaznaczyła, że pomysł ten rodził się już znacznie wcześniej, jednak to dyrektor Artur Bobruk wraz z zastępcą ds. ekonomicznych Sabiną Chwarścianek zaczęli nadawać mu realny kształt. – To rynek wymusza na nas pewne działa i pozyskiwanie pracowników poprzez stosowanie form finansowych. Bardzo trudno jest pozyskać pracowników do małych szpitali, do małych miejscowości. Patrząc na du-że ośrodki w Polsce, one już od lat stosują programy stypendialne, które zapewniają im dopływ młodej kadry lekarskiej – wyjaśniła zastępca dyrektora ds. medycznych Sabina Chwarścianek.

Podczas spotkania poruszono także problem zawartych długotrwale umów przez pracowników kontraktowych szpitala. Sprawa dotyczy pielęgniarek. Zawarte kontrakty nie przewidują bowiem możliwości wzrostu zapisanych w nich kwot, zerwanie zaś dotychczasowych umów grozi im wysokimi sankcjami finansowymi. Dyrekcja szpitala, choć skłonna do aneksowania kontraktów, ma związane ręce. Poszukuje jednak sposobu na rozwiązanie tego trudnego problemu.

Po raz pierwszy w posiedzeniu Rady uczestniczył powołany przez wojewodę wielkopolskiego nowy jej członek – Karol Godlewski – który zapewnił o chęci dobrej współpracy.

Starostwo Powiatowe w Złotowie

powiat_zlotowski_beda_stypendia

powiat_zlotowski_beda_stypendia_02