Prof. St. Różański z PWSZ w Pile laureatem konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

SONY DSC
Fizyka jest fascynującą nauką – potwierdza to za każdym razem prof. nadzw. dr Stanisław Różański, wykładowca Instytutu Politechnicznego, który wyjaśnia skomplikowane zagadnienia fizyczne w niezwykle przystępny sposób. Tym razem Jego pasję oraz pomysł na prezentowanie praw fizyki doceniła także Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Profesor znalazł się w grupie 13. wybranych naukowców w Polsce, którzy otrzymają środki na realizację projektu propagującego nauki ścisłe. Jak można przeczytać na stronie FNP (http://www.fnp.org.pl/i-edycja-konkursu-engage-rozstrzygnieta/) – Fundacja rozstrzygnęła pierwszą edycję konkursu eNgage organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP*.

Głównym celem konkursu eNgage jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. W pierwszej edycji do konkursu eNgage zgłoszonych zostało 65 wniosków. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 24 naukowców, którzy zaprezentowali przed komisją konkursową swoje innowacyjne projekty o charakterze popularyzatorskim. Biorąc pod uwagę rekomendacje komisji, Zarząd Fundacji wyłonił 13 laureatów, którzy otrzymali nagrody na łączną kwotę blisko 560 tys. złotych.

Profesor Różański otrzymał najwyższą kwotę na realizację programu – 45000 zł. Serdecznie gratulujemy i czekamy na start projektu w listopadzie, z którego skorzystać będą mogli m.in. studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Szczegóły dotyczące realizacji przedsięwzięcia już niedługo ukażą się na stronie Uczelni w zakładce Instytutu Politechnicznego.

*Projekt SKILLS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

A.F.