PUSS Piła. Nowy budynek dla inżynierów otwarty!

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile cały czas inwestuje w kształcenie kadr inżynierskich. Tym razem na terenie kampusu akademickiego, zmodernizowany został kolejny budynek, w którym znalazły się nowoczesne sprzęty m.in. w: laboratorium inżynierii produkcji, laboratorium silników i metrologii, pracowni wytrzymałości materiałów. Doposażona została także stacja kontroli pojazdów oraz hamownia silnikowa. Wszystkie te działania wpłyną z pewnością na udoskonalenie procesu kształcenia przyszłych inżynierów, którzy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup przez pracodawców naszego regionu.

Oficjalnie, wstęga przed wejściem do zmodernizowanego budynku, przecięta została 5 października przez Wiceministra Nauki Szkolnictwa Wyższego – prof. dra hab. Grzegorza Wrochnę. Ministerstwo właśnie na rozbudowę bazy dla kierunków inżynierskich Uczelni, przekazało ponad 3,4 mln. Inwestycja faktycznie robi wrażenie!

Co znajduje się w nowych pracowniach?

•    w laboratorium inżynierii produkcji studenci mają do dyspozycji najnowocześniejszy symulator spawania, który eliminuje z procesu substancje toksyczne oraz promieniowanie UV, na które narażeni byli uczący się tej sztuki. Znajduje się tu także wtryskarka laboratoryjna, która pozwala wykonywać próbki do badań wytrzymałościowych tworzyw sztucznych;

•    w pracowni metrologii znajduje się m.in. skaner 3D, dzięki któremu mierzyć można niezwykle precyzyjnie detale, trudno dostrzegalne przez ludzkie oko. To urządzenie wykorzystywane jest w działach jakości produkcji;

•    nowoczesny sprzęt zyskała także pracownia termodynamiki i i eksploatacji oraz laboratorium silników spalinowych, gdzie znajdują się silniki wykorzystane obecnie w pojazdach, dzięki czemu kształcić można studentów z zakresu ich diagnostyki, eksploatacji i budowy;

•    stacja kontroli pojazdów wyposażona została w najnowocześniejszy sprzęt, który ukazuje studentom metody i analizy wykorzystywane w diagnostyce pojazdów. Co ważne, ze stacji korzystać będą nie tylko studenci w procesie nauki, ale także mieszkańcy miasta i regionu;

•    w pracowniach znajdują się także prace inżynierskie absolwentów PUSS w Pile, ukazujące np. proces automatyzacji produkcji, co wykorzystywane będzie przy zajęciach z automatyki i robotyki.

Z tych ogromnych zmian skorzystają przede wszystkim studenci z Katedry Inżynierii Mechanicznej i Katedry Transportu PUSS w Pile. Uczelnia jednak chciałaby dzielić się nowoczesnymi technologiami z zakresu transportu oraz mechaniki i budowy maszyn. Dlatego też, już teraz planowana jest ściślejsza współpraca ze szkołami średnimi, które nastawione są na kształcenie kadr inżynierskich naszego regionu.

Aleksandra Fabiszak PUSS
fot. Robert Judycki

nowy_budynek1_01

nowy_budynek1_08 nowy_budynek1_02 nowy_budynek1_03 nowy_budynek1_04 nowy_budynek1_05 nowy_budynek1_06 nowy_budynek1_07