PWSZ w Pile z certyfikatem Uberrima Fide

12 czerwca w Warszawie wręczono Certyfikaty Uberrima Fide, przyznawane za najwyższą staranność w zapewnianiu oryginalności prac dyplomowych. Wyróżnienie przysługujące jednostkom naukowo-dydaktycznym utrzymującym najwyższe standardy jakości kształcenia przyznano po raz siódmy. W tym roku jego laureatami zostało trzynaście polskich uczelni i wydziałów, które z powodzeniem przeszły audyt procedur antyplagiatowych, przeprowadzony przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela.

pwsz_w_pile_z_certyfikatem_uberima_fide

Uroczystość wręczenia Certyfikatów Uberrima Fide (łac.: z najwyższą starannością) odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej podczas konferencji „Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – szanse i zagrożenia”. Galę oraz towarzyszące jej seminarium zorganizowały serwis Plagiat.pl oraz Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela, której patron uznawany jest za wzór rzetelności i uczciwości naukowej. W gronie prelegentów znaleźli się: prof. Marek Rocki, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dr Remigiusz Ciesielski, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Łukasz Niesiołowski-Spanó, pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z inicjatorów ruchu Obywatele nauki oraz dr Sebastian Kawczyński, animator ruchu antyplagiatowego w Polsce i prezes zarządu Plagiat.pl – największego serwisu antyplagiatowego w Polsce.

Certyfikaty Uberrima Fide przyznane zostały po raz drugi (zastąpiły one wręczane w poprzednich pięciu latach godła Uczelnia walcząca z plagiatami oraz Wydział walczący z plagiatami). Otrzymanie certyfikatu jest potwierdzeniem spełniania przez uczelnię lub wydział najwyższych standardów kontroli oryginalności prac dyplomowych. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest przejście przeprowadzanego przez ekspertów Fundacji Fresnela, audytu procedur antyplagiatowych. Polega on na ewaluacji i weryfikacji skuteczności wdrożonych procedur administracyjnych oraz systemów antyplagiatowych.

W tym roku certyfikaty Uberrima Fide otrzymały:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademia Pomorska w Słupsku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wydział Zarządzania Politechniki Gdańskiej.

Organizatorzy:
Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela, powołana do życia w 2007 roku, działa na rzecz poszanowania praw autorskich, rzetelności naukowej oraz poprawy jakości kształcenia. Jednym z najważniejszych projektów Fundacji jest audyt procedur antyplagiatowych i certyfikat Uberrima Fide, przyznawany jednostkom akademickim, które z sukcesem przeszły audyt.

Plagiat.pl – lider na rynku systemów antyplagiatowych dla uczelni i szkół; oferuje także usługi związane z ochroną własności intelektualnej dla wydawców prasy i książek, dystrybutorów filmowych, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych (m.in.: NIK i organów wymiaru sprawiedliwości). Firma działa od 2003 roku, ze stworzonego przez nią i wciąż rozwijanego programu antyplagiatowego korzysta obecnie 194 z 420 uczelni wyższych w Polsce, 21 ze 140 w Rumunii, a także uniwersytety z Niemiec i Kolumbii. Plagiat.pl prowadzi i wspiera działalność promocyjno-edukacyjną, jest partnerem konkursów i akcji organizowanych m.in. przez NBP, Fundację Fresnela i Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Tekst i foto: Fundacja im. Augustine’a-Jeana Fresnela