Rektorzy Publicznych Uczelni Zawodowych na posiedzeniu w Pile

W Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, odbyło się II posiedzenie Rady Związku Wielkopolskich Uczelni Zawodowych. Związek, który tworzą uczelnie z Konina, Leszna, Gniezna, Piły i Kalisza, powstał w roku ubiegłym, umożliwiając szeroką kooperację wszystkich uczelni. Podstawę do większej współpracy dała Ustawa 2.0, zakładająca współdziałanie uczelni m.in. w ramach organizacji, prowadzenia badań naukowych, działalności wydawniczej, czy obsługi administracyjnej. Co ważne – Związek Wielkopolskich Uczelni Zawodowych, to pierwszy związek publicznych uczelni zawodowych w Polsce.

30 października odbyło się drugie spotkanie Prezydium, w którym uczestniczyli Rektorzy: prof. dr hab. Mirosław Pawlak (PWSZ w Koninie) – Przewodniczący Związku; dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ (PWSZ w Gnieźnie) – Wiceprzewodniczący; prof. dr hab. Maciej Pietrzak (PWSZ w Lesznie); dr n. med. Wojciech Grzelak – Prorektor PWSZ w Kaliszu oraz gospodarz spotkania – dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS (PUSS w Pile).

Co ważne, w spotkaniu w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, uczestniczyli także prorektorzy, pracownicy dydaktyczni, administracyjni oraz przedstawiciele samorządów studenckich uczelni. Tym razem, gościnnie, udział w spotkaniu wziął również Prezydent Miasta Piły – dr Piotr Głowski, który zaprosił społeczności akademickie wielkopolskich uczelni na wspólne Juwenalia w Pile. Prezydent podkreślił, że jego obecność nie jest przypadkowa, ponieważ współpraca miasta i PUSS w Pile jest wielopłaszczyznowa, a Juwenalia, których miasto jest silnym parterem organizacyjno-finansowym, to tylko jeden z elementów wspólnych przedsięwzięć.

Podczas posiedzenia, przedstawiciele wielkopolskiego środowiska akademickiego, omówili najważniejsze kwestie dotyczące działań Związku. Mówiono m.in. o kwestiach statutowych, o wzajemnym uczestnictwie w wydarzeniach objętych patronatem Związku, o planach poszerzenia współpracy z partnerami zewnętrznymi, o perspektywach wymiany kadry akademickiej oraz studentów między uczelniami, o wymianach dobrych praktyk między biurami współpracy międzynarodowej.

Co istotne – Rektorzy podkreślili również, że ten rodzaj współpracy między uczelniami jest bardzo dobrze postrzegany i z wzorców tych korzystać zamierzają także inne województwa, co bardzo wspierają m.in. marszałkowie woj. opolskiego i dolnośląskiego.

Podczas wizyty w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, Rektor dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS, zapoznał także członów Związku z kampusem akademickim, m.in. z nowoczesną bazą kierunków medycznych – Centrum Fizjoterapii (gości oprowadziły: dr Edyta Wdowiak oraz mgr Joanna Zubowicz) oraz Centrum Symulacji Medycznych (scenki medyczne przygotowali mgr Anna Żdanowicz ze Studenckim Kołem Naukowym CSM), jak również z salą Auditorium Maximum.

Aleksandra Fabiszak
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

rektorzy_publicznych1_01

rektorzy_publicznych1_05 rektorzy_publicznych1_02 rektorzy_publicznych1_03 rektorzy_publicznych1_04