Rok działalności pilskiego hospicjum

rok_dzialalnosci

 

Zbliża się pierwsza rocznica funkcjonowania naszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pile. ZOL w swych założeniach stanowi miejsce przeznaczone dla osób, które nie wymagają już hospitalizacji, ale wciąż potrzebują całodobowej opieki i rehabilitacji. Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze są szansą godnego życia dla osób niesamodzielnych, obłożnie chorych i nie mających możliwości pozostania w swoim domu. Takich ludzi w naszym społeczeństwie przybywa wraz ze starzeniem się i znacznym przedłużeniem długości życia.

Dlatego też Towarzystwa Pomocy Chorym, od wielu lat było zdeterminowane w działaniach na rzecz wybudowania Hospicjum, w którym znajdzie się miejsce dla wszystkich przewlekle chorych w ostatniej fazie życia niezależnie czy mają oni chorobę nowotworową czy tez inną. Hospicjum w swoim założeniu jest otwarte dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. I dlatego jesteśmy również przygotowani do przyjęcia chorych w ostatniej fazie nowotworu, jak również potrzebujące stałej opieki dzieci. Nasze marzenia się spełniły!

2 października 2019 roku przyjęliśmy pierwszego pacjenta, a 27 października dokonaliśmy uroczystego otwarcia Hospicjum. W pierwszym roku naszej działalności przyjęliśmy 56 pacjentów do ZOL , których otoczyliśmy profesjonalną opieką. Udało się stworzyć ZESPÓŁ ludzi, który stanowią: pielęgniarki, opiekunki i opiekunowie medyczni, lekarze, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuci, neurologopeda, kapelan, pielęgniarka epidemiologiczna, salowe i pracownicy administracji. W początkowym okresie działalności Hospicjum zaczął również działać wolontariat , niestety z powodu pandemii koronawirusa musieliśmy te działania wstrzymać.

Dotychczasowa umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia zabezpiecza finansowanie 20 łóżek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Docelowo w pilskim hospicjum mieścić się będzie 30 łóżek opiekuńczo-leczniczych, pięć łóżek dla chorych paliatywnych i pięć łóżek hospicjum dziecięcego. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli w pełni wykorzystać możliwości jakimi dysponuje nowo wybudowane hospicjum.

Hospicjum zostało wybudowane dzięki zaangażowaniu nie tylko członków Towarzystwa Pomocy Chorym. W to dzieło swój wkład włożyli samorządowcy naszego miasta z Prezydentem Piły na czele, parlamentarzyści, ogromna liczba darczyńców, profesjonaliści różnych branż budowlanych, wolontariusze w tym duża liczba młodzieży i dzieci ze szkół pilskich. Ta pomoc wciąż trwa. W 2019 roku otrzymaliśmy darowizny od osób od osób fizycznych i firm: finansowe w wysokości 227.743,94 zł., rzeczowe w postaci różnego rodzaju sprzętu i artykułów medycznych o wartości 64.793,35zł. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i sympatyków powstałego dzieła przeprowadziliśmy 34 zbiórki publiczne, z których uzyskaliśmy 159.607,32 zł.

Szczególną formą pomocy są kwoty przekazywane z 1 % podatku dochodowego, które w sposób szczególny zapewniają wyskoki poziom usług opiekuńczo leczniczych; i tak za 2018 rok wpłynęła kwota 215.896,40 zł, natomiast za 2019 rok 217.623,00 zł . Liczby te robią wrażenie. Dzięki nim możemy działać, bo samo finansowanie z NFZ nie wystarcza.

Wybudowanie i dzisiejsze funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Hospicjum są naznaczone piękną postawą ofiarności i poświęcenia członków Towarzystwa, wolontariuszy w ilości 637 osób, dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy organizowali zbiórki, koncerty, wydarzenia artystyczne, uroczystości państwowe i nawet rodzinne, a wszystko po to, abyśmy dzisiaj mogli świętować I rocznicę istnienia.

Kiedy 9 czerwca 2018 wmurowaliśmy kamień węgielny, to w czasie poświęcenia placu budowy, ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ks. biskup Edward Dajczak powiedział, że nasze Hospicjum i Zakład Opieki Leczniczej – to największe miejsce miłości objawianej bliźniemu, którą stanowią nie tylko piękne mury, ale nade wszystko równie piękne ludzkie serca!

Nasze hospicjum stacjonarne i ZOL stało się nie tylko miejscem, ale również wspólnotą ludzi, którzy razem sprawiają, że osoby cierpiące będą przebywać w najlepszych z możliwych warunkach, pod profesjonalną opieką i będą odchodzić godnie, ze spokojem.

Dziękując wszystkim ludziom dobrej woli za pierwszy rok naszej pracy zadbajmy wspólnie, aby ten nasz wielki skarb godnie i sprawnie dojrzewał oraz pełnił swoją rolę przez długie lata.

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile
Foto: http://www.jacekboguslawski.pl (archiwum)