Rozszczelniona cysterna z paliwem lotniczym w Jednostce Wojskowej w Dolaszewie

26 czerwca br. na terenie 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu – Skład Materiałowy Dolaszewo zostały przeprowadzone wspólne ćwiczenia wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że podczas procesu tankowania paliwa lotniczego, ze zbiorników podziemnych do cystern samochodowych odbywającego się z zastosowaniem specjalnych nalewaków doszło do uszkodzenia płaszcza cysterny i jej rozszczelnienia. Z powstałego uszkodzenia  wypływa do otoczenia paliwo lotnicze w ilości ok 2 dm3/min, które rozlewa się na utwardzoną, betonową nawierzchnię stacji nalewakowej.

Wobec zaistniałej sytuacji pierwsze czynności ratownicze podjęli strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej, którzy zabezpieczali proces tankowania, jednak charakter zdarzenia spowodował konieczność zadysponowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z KPPSP w Pile.

Zadania na poziomie podstawowym realizowane przez Wojskową Straż Pożarną polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstępnym wyznaczeniu strefy zagrożenia oraz ograniczeniu skutków wycieku poprzez zastosowanie piany gaśniczej i kurtyn wodnych.

Głównym zadaniem dla SGRChem-Eko była likwidacja emisji paliwa lotniczego przy jednoczesnym monitorowaniu strefy zagrożenia. W tym celu ratownicy użyli plastra uszczelniającego, który zamocowano na płaszczu cysterny przy użyciu pasów napinających. Podjęta próba uszczelnienia uszkodzonej cysterny przyniosła oczekiwany efekt, czego rezultatem było całkowite zatamowanie wycieku.

Taki scenariusz zdarzenia, przyjęty wspólnie z kierownictwem Składu Materiałowego w Dolaszewie miał na celu doskonalenie metod oraz form współpracy w sytuacji uszkodzenia środków transportu przewożących materiały niebezpieczne oraz sprawdzenie przygotowania obu podmiotów ratowniczych do działań ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Ćwiczenia były podsumowaniem przeprowadzonego wcześniej, przez wszystkie zmiany służbowe JRG PSP nr 1 w Pile rozpoznania operacyjnego.

Tekst: mł. bryg. Maciej Kubacki
Zdjęcia: sekc. Mateusz Kentzer

rozszczelniona_cysterna_z_paliwem_w_jednostce_wojskowej_w_dolaszewie10

rozszczelniona_cysterna_z_paliwem_w_jednostce_wojskowej_w_dolaszewie13

rozszczelniona_cysterna_z_paliwem_w_jednostce_wojskowej_w_dolaszewie11

rozszczelniona_cysterna_z_paliwem_w_jednostce_wojskowej_w_dolaszewie12