Ruszyła II edycja Otwartego Konkursu Ofert

ruszyla_2_edycja

Ruszyła II edycja Otwartego Konkursu Ofert. Zachęcamy organizacje pozarządowe do  składania ofert w ramach OKO na realizacje zadań publicznych w 2021 r.  w zakresie:

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
ZARZĄDZENIE NR 153/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
ZARZĄDZENIE NR 154/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w2021 r. w zakresie wspierania i upowszechnaiania kultury fizycznej.

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
ZARZĄDZENIE NR 155/2021 z dnia 14 lipca w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
ZARZĄDZENIE NR 156/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty w zaklejonych kopertach z opisem „Otwarty Konkurs Ofert 2021” należy złozyć w sekretariacie Urzędu Gminy Szydłowo, adres: Jaraczewo 2 w terminie do 10 sierpnia 2021 r. do godziny 15:30.

szydlowo.pl