Sejmikowe abc o Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego

krupka_mir_net

W listopadzie 2014 roku zawarty został Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego, pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju i Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Kontrakt uzupełniają dwa Aneksy, nr 1 z sierpnia 2015 roku i nr 2 z maja 2017 roku. Piszę o tym, ponieważ w ostatnim czasie tu i ówdzie czytam lub słyszę deklaracje, że budowa krajowych dróg ekspresowych S10 i S11 na terenie Północnej Wielkopolski przyspieszy. Nic, tylko się cieszyć. Tymczasem składane deklaracje są deklaracjami bez pokrycia. Bowiem ani Kontrakt, ani jego Aneksy nie zawierają jakichkolwiek kwot na ich szybką realizację, a w 2018 roku jak dotąd zmian do Kontraktu nie wprowadzono.

W obszarze tematycznym transport, według sprawozdania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z czerwca br., wpisanych zostało 26 przedsięwzięć. Wprawdzie jednymi z nich są S10 Szczecin-Bydgoszcz odcinki na terenie województwa wielkopolskiego oraz S11 obwodnice Ujścia i Obornik oraz S11 Piła-Poznań ( te inwestycje, co ważne, są wpisane do Planu Budowy Dróg Krajowych) jednak wszystkie z opisem „ brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem), możliwe finansowanie prac przygotowawczych”, a w przypadku obwodnicy Ujścia „prac projektowych”. Prace przygotowawcze bądź projektowe będą trwały kilka lat. Potrzeba zatem dużej determinacji, aby w PBDK i w Kontrakcie zabezpieczyć środki finansowe w nowym rozdaniu unijnym, od 2020 roku.

W Kontrakcie Terytorialnym znalazły swoje miejsce także zadania w innych obszarach tematycznych. Już realizowane bądź planowane do realizacji. Wymienię choćby projekt realizowany przez Centrum Symulacji Medycznych Kierunku Pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Staszica w Pile o wartości blisko2,6 mln zł (w tym środki unijne 2,2 mln zł), modernizację linii kolejowej 354 Poznań Główny POD-Piła Główna o wartości ponad 600 mln zł (w tym środki unijne 425 mln zł), czy finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego termomodernizacje państwowych placówek szkolnictwa artystycznego –Zespołu Szkół Muzycznych I stopnia w Złotowie i Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Pile.

Przygotowywane są do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej m.in. zadania: prace na linii kolejowej nr 18 odcinek 203, I etap Bydgoszcz-Piła oraz II etap Piła-Krzyż wraz z elektryfikacją (w styczniu br. zawarto umowy na opracowanie studium wykonalności).

Z realną szansą wykonania do 2020 roku są modernizacje na rzece Noteć trzech obiektów hydrotechnicznych śluz i jazów Nowe, Walkowice i Romanowo o wartości 38 mln zł (zadania posiadają dokumentację techniczną, są na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych i mam nadzieję, że będą środki).

Łączna kwota wartości projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku to 14,2 mld zł, z tego projekty samorządowe 4,4 mld zł i rządowe 9,8 mld zł. Składają się na nie środki unijne, z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządowych i budżetów prywatnych.

Jeżeli wszystkie zadania będą wykonane w wyznaczonych terminach, szansę zabezpieczenia środków w nowej perspektywie finansowej będą miały te długo wyczekiwane z Północnej Wielkopolski.

Mirosława Rutkowska-Krupka