Spotkanie w szkole w ramach akcji „Bezpieczne ferie”

24 stycznia 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile odbyło się spotkanie grupy uczniów i nauczycieli ze strażakami z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi strażacy omówili zagrożenia związane z przebywaniem w obrębie zamarzniętych akwenów. Strażacy apelowali do uczniów, aby zachować rozwagę i nie wchodzić na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Nigdy nie ma gwarancji, że płyta lodowa jest gruba i jednolita na całej powierzchni.

W trakcie wizyty uczniowie otrzymali kalendarz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na 2017 rok. Strażacy zachęcili uczniów do udziału w konkursie polegającym na rozwiązaniu „Ognistej krzyżówki” znajdującej się na drugiej stronie wspomnianego kalendarza.

Ponadto, każdy z uczniów otrzymał specjalną ulotkę, poświęconą tematyce czadu. Ulotka ta powstała ze wspólnej inicjatywy Starosty Pilskiego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Opracowanie: mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: mł. ogn. Grzegorz Jęśko

spotkanie_w_szkole_bezpieczne_ferie00

spotkanie_w_szkole_bezpieczne_ferie02 spotkanie_w_szkole_bezpieczne_ferie01