Studia – czas realizacji pasji

O tym, że studia to nie tylko czas wytężonej nauki, ale i czas realizacji zainteresowań, przekonywali studenci PWSZ w Pile. Okazją do tego stała się Konferencja Studenckich Kół Naukowych oraz Klubów Studenckich, podczas której żacy wymieniali swoje doświadczenia. Było czym się chwalić, ponieważ w PWSZ funkcjonują 22 SKNy i 2 Kluby Studenckie: od kół językowych, medycznych, inżynierskich, po typowo hobbistyczne.

studia_czas_realizacji_pasji_10

Usłyszeć można było więc m.in. o takich akcjach jak: organizacja seminariów; spotkań z ogólnopolskiej sławy tłumaczami; o druku publikacji z pracami studentów; o prowadzeniu akcji charytatywnych; konkursach językowych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; przedsięwzięciach promujących zdrowy tryb życia oraz pokazach udzielania pierwszej pomocy – także dla najmłodszych; o nagrywaniu scenek anglojęzycznych, które pomagają mieszkańcom miasta opanować język obcy; o pomocy w renowacji infrastruktury domu dziecka; o organizacji wernisaży wystaw i kursów przybliżających sztukę fotografowania; o wyjazdach krajowych i zagranicznych organizowanych przez studentów i wielu innych przedsięwzięciach pokazujących, że pomysłowość studencka nie zna granic.

Co ważne – Uczelnia chętnie wspiera działania studentów, które nie tylko nadają charakter życiu akademickiemu w naszym mieście, ale i pozwalają zdobyć studentom dodatkowe kwalifikacje cenione na rynku pracy, takie jak: otwartość na nowe wyzwania, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, czy zdolności organizatorskie.

Konferencję otworzył Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. zw. dr hab. inż. Henryk Tylicki. W spotkaniu uczestniczyli także Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów – prof. nadzw. dr Ryszard Bania, Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy, dydaktycy oraz Opiekunowie SKN. Spotkanie poprowadziła mgr Hanna Szuster – Uczelniany Opiekun Studenckich Kół Naukowych.

Więcej informacji o SKN znaleźć można na www.pwsz.pila.pl.

A.F.

studia_czas_realizacji_pasji_12

studia_czas_realizacji_pasji_11