Szpital w ruinie?!!

Pilska lecznica stojąca na krawędzi… zrobiła już krok naprzód?!!

Czy Szpital Specjalistyczny w Pile, stojący na krawędzi, zrobił już krok naprzód? Praktycznie tak, bo ów kolos na glinianych nogach, chwieje się w posadach. A wszystko to w wyniku genialnych pomysłów i tworzeniu atmosfery strachu przez zarządców pilskiej placówki. O tym jak oceniany jest dyrektor i jego zastępczyni przez personel, niech świadczy radość z nieobecności tej dwójki z powodu kwarantanny covidowej. I nie chodzi tu o ukontentowanie z powodu zarażenia COVID-em, lecz o to, że przez kilkanaście dni w szpitalu był ŚWIĘTY SPOKÓJ!

O tym jak bardzo źle dzieje się w pilskiej lecznicy, niech świadczą docierające praktycznie codziennie informacje, zarówno przez wynalazek Bella, jak i drogą pocztową (czyt. listownie). Oddziały nie funkcjonują w sposób prawidłowy, a niektóre wręcz przestają istnieć. Jak ma być inaczej, gdy odchodzą najlepsi lekarze i gros pozostałego personelu. Nie ze względu na małe zarobki, lecz z powodu złej – jak nigdy dotąd – atmosfery oraz pogarszających się warunków pracy. Jak na razie pisanie o owej sytuacji jest li tylko wołaniem na puszczy. Pracownicy alarmują: POMÓŻCIE!

A co robią członkowie Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile? Czy jest to ciało istniejące sobie a muzom? Czy ich zasranym obowiązkiem nie jest przeciwdziałanie szpitalnemu złu? Co robią jej członkowie: Adam Bogrycewicz, Marcin Karolewski, Lidia Michalak, Krzysztof Pabich, Marian Madej, Maria Bratkowska, Almuetaz Bellah Nasrullah, Arkadiusz Kubich, Marek Kamiński, Przemysław Pochylski, Henryk Stokłosa, Monika Kubiak-Majewska, Agnieszka Magnucka i Janusz Kubiak. Co czyni przewodniczący tego kolegialnego ciała, nie zapytam… bo jest nim imć starosta pilski!

Pytania… nadal bez odpowiedzi!

1. W planie finansowym Powiatu widnieje zapis zadania: „Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica”. Kto odpowiada za poświadczenie nieprawdy w sformułowaniu zadania dla Powiatu i Urzędu Marszałkowskiego.???

– W miejscach prowadzonych prac (poziom +4 budynek A oraz poziom -1) nie ma Oddziału Chemioterapii.

– Na poziomie +4 budynku A był Oddział Dializ, który przeniesiony został na parter ze środków Marszałka i Starostwa Powiatowego.

– Na poziomie  -1 była przychodnia „Puls”, która przeniesiona została – decyzją właściciela – na Wojska Polskiego

2. Czy Szpital Specjalistyczny przed przystąpieniem do prac wystąpił do organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego stosownie do art.71.ust. 2 Prawa Budowlanego?

3. Czy jest prawdą, że w okresie poprzedzającym likwidację pralni wszystkie urządzenia „trzymano” pod parą, wydając kilkaset tysięcy złotych na gaz, aby wykazać efekt ekonomiczny likwidacji pralni i oddania jej w outsourcing, o którym mowa w „Planie naprawczym Szpitala”???

4. Czy jest prawdą, że wydzielenie i outsourcing utrzymania czystości do firmy zewnętrznej obejmuje jedynie 70 – 75 % substancji Szpitala Specjalistycznego, aby wykazać efekt ekonomiczny, o którym mowa w „Planie naprawczym Szpitala”???

5. Czy to prawda, że do dnia dzisiejszego nie wszyscy byli pracownicy dbający o czystość i higienę w Szpitalu Specjalistycznym, mimo publicznych zapewnień nie uzyskali należnego im świadczenia urlopowego???

6. Obecnie w firmie NIRO powszechną praktyką jest „rozcieńczanie” środków utrzymania czystości używanych do dezynfekcji, a tym samym do igrania z bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym personelu i pacjentów Szpitala Specjalistycznego. Prawda, czy fałsz???

7. Czy prawdą jest, że pracownicy nowoprzyjęci do firmy NIRO wykonują swe czynności w dresach, zarówno udając się po posiłki dla pacjentów, lecz także wykonując swe obowiązki na oddziałach?

8. Pracownicy Firmy NIRO są zmuszani do przechodzenia do swych czynności z Oddziału na Oddział, nie bacząc na „roznoszenie zarazków”? Prawda, czy bzdura?!

9. Czy jest prawdą, że na skutek zastąpienia doświadczonego personelu sprzątającego na bloku operacyjnym nowymi, niedoświadczonymi pracownikami dochodzi do wielu opóźnień przy przystąpieniu do rozpoczęcia zabiegów operacyjnych???

10. Czy prawdą jest, że w najbliższym czasie ograniczone lub zawieszone zostaną zabiegi na Oddziale Okulistycznym z uwagi na ograniczenie aktywności zawodowej ordynatora (idzie na ostatni urlop) wraz z zespołem?

11. W latach 2019 i 2020 dokonano wielkim wysiłkiem modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a w nim POZ 1 i POZ 2 wraz z pokojem zabiegowym. Czy prawdą jest, że w chwili obecnej Szpital zamierza (w związku z brakiem lekarzy) wydzierżawić pomieszczenia, dla świadczenia powyższych zadań wynikających z zakresu dla POZ na zewnątrz?

12. Pion administracji zdziesiątkowany nie tylko zwolnieniami lekarskimi, lecz także COVID. Jaki jest pomysł kierownictwa Szpitala na administrację???

13.W piśmie Departamentu Systemu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2020 r. kierowanego do Związku Zawodowego Szpitala Specjalistycznego w Pile stwierdza się że, cytuję: „… władze jednostek samorządu terytorialnego podejmą decyzje co do przyszłości swoich podmiotów leczniczych….” koniec cytatu. Czy prawdą jest, że władze Powiatu planują przekształcenie Szpitala Specjalistycznego w spółkę????

Walka z COVID-EM?

5 października imć starosta pilski zamieścił na swoim profilu facebookowym informację dot. posiedzenia sztabu kryzysowego i na podstawie informacji przedstawionej przez dyrektora szpitala, napisał co następuje: Szpital posiada łącznie 31 respiratorów (stacjonarnych i transportowych). Na IOM-ie mamy przygotowanych dodatkowo 8 stanowisk, na SOR-ze wydzielono kolejnych 5 miejsc izolacji oraz 5 łóżek na Oddziale Pediatrii dla najmłodszych pacjentów.

A jak jest: Na OIOM-ie jest li tylko 8 stanowisk. Szpital dysponuje kilkunastoma respiratorami stacjonarnymi, bo doliczanie „respiratorów” w karetkach jest kuriozalne. Czytając informację z posiedzenia „sztabu kryzysowego” personel szpitala/OIOM-u jest oburzony. Proszą o konkretnie wskazanie, gdzie te respiratory się znajdują. A gdyby nawet było ich tyle, to ilu lekarzy czy pielęgniarek potrafi obsługiwać tą wysoce specjalistyczną aparaturę? Konkludując: według personelu, szpital pilski nie jest przygotowany na wzmożone uderzenie pandemii.

A teraz pytanie godne lepszej sprawy. Dlaczego punkt pobierania wymazów zmienia ciągle swoje lokum? Najpierw było drive thru, którego de facto nie było, następnie punkt przemieścił się w inne miejsce, wewnątrz szpitala, a teraz będzie mieścił się w byłej portierni przy wejściu gospodarczym (dla nieuświadomionych: w pobliżu patomorfologii). Zapadający się, strażacki namiot już czeka na kolejkowiczów, aby dać im schronienie.

Oby pomysłowi Dobromirowie, nie wymyślili przeniesienia patomorfologii na OIOM, aby w budynku po niej ulokować punkt covidowy! Nie, na Boga, to chyba niemożliwe!

CDN.

Marek Mostowski

szpital_w_ruinie1_01

szpital_w_ruinie1_03 szpital_w_ruinie1_02