Trwa realizacja budowy drogi rowerowej z Piły do Kaczor

Trwa realizacja budowy drogi rowerowej z Piły do Kaczor. W ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka rowerowa na odcinku Kaczory-Piła, od dworca PKP w Kaczorach (ul. Dworcowa), do Piły od strony ul. Wawelskiej. Długość wybudowanej drogi dla rowerów – 6,437 km, z tego na terenie miasta Piły – 2,380 km. Przewidywana data zakończenia projektu: 28 grudnia 2018 roku.

Wartość projektu po przetargach – 3 266 960,65 zł, z tego:

•    po stronie miasta Piły – 1 331 192,26 zł
•    po stronie Gminy Kaczory – 1 935 768,39 zł

Dofinansowanie projektu dla miasta Piły – 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła-Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych” – zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

RFE, zdjęcia J. Oburota

trwa_realizacja_drogi_do_kaczor00

trwa_realizacja_drogi_do_kaczor03 trwa_realizacja_drogi_do_kaczor01 trwa_realizacja_drogi_do_kaczor02