W Zawadzie powstaną ulice Promienna, Wiosenna i Długa z odwodnieniem

w_zawadzie_powstana

Wójt Gminy Szydłowo Tobiasz Wiesiołek podpisał umowę na mocy której już wkrótce w miejscowości Zawada powstaną drogi z odwodnieniem terenu z ulicy Promiennej, Wiosennej i Długiej.

W ramach tej inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia o łącznej długości ok. 1090 mb. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic Promiennej, Wiosennej i Długiej w Zawadzie. Za pośrednictwem wpustów i kanałów grawitacyjnych wody deszczowe spływać będą do skrzynek retencyjno-rozsączających.

Rozpoczęcie prac uzależnione będzie od warunków atmosferycznych, natomiast zakończenie przewiduje się do 30.07.2020 r.

Wartość robót: 1.986.000,00 zł brutto.

Wykonawcą prac została firma ASTA-BUD Sp. z o.o. z Piły.

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Wielkopolskiego.

UG Szydłowo