Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki

wielkopolskie_obchody_swiatowego

W piątek 27 września 2019 roku w Pile odbędą się Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki – święto turystów i wszystkich osób z wielkopolskiej branży turystycznej.

Termin: 27 września 2019 r. – godz. 11.30

Miejsce: Inwest-Park (Piła, ul. Dąbrowskiego 8)

Organizatorzy:
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Miasto Piła
Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”

Część oficjalna tegorocznych Obchodów poświęcona będzie, między innymi, turystyce rowerowej, która – szczególnie w Północnej Wielkopolsce – ma znaczący potencjał rozwoju. Temat ten przybliżą uczestnikom przedstawiciele pilskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Tego dnia rozstrzygnięty zostanie także wielkopolski etap XVII edycji konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”, zorganizowany przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Spośród produktów turystycznych zgłoszonych do konkursu regionalnego wybrane zostaną trzy, które powalczą o Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na etapie ogólnopolskim. Wyłoniony zostanie też produkt nominowany do Złotego Certyfikatu.

W programie kolejnej części Obchodów przewidziano zwiedzanie wybranych atrakcji turystycznych Piły oraz biesiadę turystyczną w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI”.

Światowy Dzień Turystyki ustanowiony został przez Światową Organizację Turystyki w celu uświadomienia znaczenia turystyki i jej wpływu na wartości społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe. To najważniejsze, cykliczne święto branży turystycznej obchodzone jest na świecie (począwszy od 1979 r.) 27 września każdego roku. Tegorocznemu Światowemu Dniu Turystyki, którego oficjalne obchody odbędą się 27 września br. w New Delhi (Indie), przyświeca hasło: „Turystyka i praca: lepsza przyszłość dla wszystkich” (ang. Tourism and Jobs: a better future for all).

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki mają w naszym regionie wieloletnią tradycję. Organizowane są każdego roku na przełomie września i października przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z partnerami lokalnymi. Do tej pory Obchody odbyły się w różnych rejonach Wielkopolski, w tym – w ostatnich latach – w Gnieźnie (2016 r.), Czarnkowie (2017 r.) i Międzychodzie (2018 r.).

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki to najważniejsza tego typu impreza w województwie wielkopolskim, będąca świętem osób związanych z turystyką zawodowo, jak i w ramach szeroko pojętej działalności społecznej. To okazja do wymiany doświadczeń, podsumowania podejmowanych działań i uhonorowania osób zasłużonych dla turystyki. W Obchodach uczestniczą reprezentanci środowisk, dla których ważny jest rozwój i promocja turystyki w Wielkopolsce: przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni kształcących kadry dla turystyki, branży, a także władze i członkowie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, publicyści krajoznawczy oraz inne podmioty i osoby odgrywające znaczącą rolę w popularyzowaniu turystyki w Wielkopolsce.

Osoby obecne na briefingu:

Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły

Tomasz Wiktor – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Grzegorz Dudko – Prezes Organizacji turystycznej Północnej „Wielkopolski „Dolina Noteci”

red