Wyrzyskie szkoły otrzymały sprzęt do segregacji odpadów

W środę, 22 sierpnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Wyrzysku odbyło się przekazanie sprzętu w ramach programu realizowanego przez Związek Międzygminny PRGOK pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”.

W oficjalnym przekazaniu wzięła udział Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego PRGOK Małgorzata Sypuła, jej zastępca Elżbieta Sieg oraz dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wyrzysk.

Dzięki projektowi w placówkach oświatowych Gminy Wyrzysk znajdzie się 27 stacji modułowych do segregowania odpadów, 34 zgniatarki, 13 kompostowników i 30 zestawów toreb do segregacji.

Oprócz wyposażenia program obejmuje także m.in. szkolenia dla kadry technicznej  i dydaktycznej placówek edukacyjnych, kontynuowanie programu Klas Patronackich i szkolenia dla osób dorosłych w sołectwach.

UM w Wyrzysku

wyrzyskie_szkoly_otrzymaly00

wyrzyskie_szkoly_otrzymaly01 wyrzyskie_szkoly_otrzymaly02 wyrzyskie_szkoly_otrzymaly03 wyrzyskie_szkoly_otrzymaly04