Zapraszamy do udziału w konkursie!

zapraszamy_do_udzialu

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Nasza misja – zerowa emisja”.

Celem konkursu jest opracowanie projektu plakatu promującego zrównoważony transport publiczny i inne ekologiczne formy przemieszczania się.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, którzy w najbliższym roku szkolnym będą uczęszczać do klas V-VIII szkół podstawowych, znajdujących się na terenie miasta Piły. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką w formacie nie mniejszym niż A3.

Miejsce i termin składania prac konkursowych:

Prace należy składać w Kancelarii Głównej w Urzędzie Miasta Piły, pl. Staszica 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub podczas wydarzeń miejskich przy stoisku promocyjnym projektu.

Termin składania prac upływa 30 października 2020 r . o godz. 15:00. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć wypełniony i podpisany w każdym punkcie formularz zgłoszeniowy do konkursu.

Do pobrania:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Piły
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

UM Piły