Zapraszamy na spływ!

KLUB KAJAKOWY PTTK „Gwda” w PILE ZAPRASZA na spływ „WIOSNA BEATY”

(rzeki RURZYCA  –  GWDA) 14-16 CZERWCA 2024.

 

  1. CELE SPŁYWU:

 

– Uczczenie 70-lecia Oddziału PTTK w Pile im. Henryka Kamińskiego

 

– Integracja środowiska turystów kajakarzy

 

– Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej

 

– Zapoznanie turystów kajakarzy z walorami turystyczno-krajoznawczymi regionu

 

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

– zapoznanie się z zasadami ustalonymi w niniejszym REGULAMINIE  oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania potwierdzając to własnoręcznym podpisem

 

– umiejętność pływania,

 

– wiek: ukończone 18 lat (osoby niepełnoletnie  pod opieką osób pełnoletnich i za pisemną zgodą rodziców),

 

– wpłata wpisowego,

 

– turyści biorą udział w spływie na własnym sprzęcie. Istnieje możliwość rezerwacji u organizatora miejsca w kajaku. Koszt miejsca w kajaku organizatora za cały czas trwania spływu wynosi 60 zł.

 

UWAGA! LICZBA KAJAKÓW OGRANICZONA, o miejscu w kajaku decyduje kolejność wpłat!

 

  1. ORGANIZATORZY

 

– Teresa Kasior – komandor spływu – tel.  606 630 882

 

– Joanna Piotrowska – tel. 502 634 724

 

– Włodzimierz Kasior

 

– Eugeniusz Piotrowski

 

  1. WPISOWE

 

220, – od osoby, dzieci do lat 14 – 200 zł

 

Zamiar skorzystania z kajaków organizatora należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia. W tym przypadku do wpisowego należy doliczyć  opłatę 60 zł za miejsce w kajaku.

 

Turyści biorący udział na własnym sprzęcie zapewniają jego transport we własnym zakresie lub dopłacają organizatorowi 20 zł  (w miarę wolnych miejsc na przyczepie).

 

Do wpisowego można doliczyć opłatę 60 zł za korzystanie z noclegu w pensjonacie (patrz pkt. 6/uwaga)

 

  1. ZGŁOSZENIA:

 

Pisemne, telefoniczne lub osobiste z podaniem imienia, nazwiska, adresu i daty urodzenia, oraz zamiaru korzystania ze sprzętu organizatora (bądź nie) – NIE PÓŹNIEJ niż do dnia 03.06.2024 r. na adres e-mailowy piotrowska.joanna@wp.pl. lub telefonicznie 502 634-724  Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu wpłaty gotówką lub na konto Joanna Piotrowska mBank 98 1140 2004 0000 3302 7326 7531.

 

Prosimy o zgłoszenie opcji wegetariańskiej posiłku.

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

 

  1. ŚWIADCZENIA:

 

– miejsce na polu namiotowym w Krępsku (Pensjonat  Krępsko 26, 64-930 Krępsko),

 

– ubezpieczenie NNW,

 

– pamiątka spływowa, wklejka do TOK,

 

nagroda w konkursie na najlepszy smalec własnej roboty (degustacja przywiezionych smalców przy ognisku w sobotę),

 

– poczęstunki przy ogniskach i obiad (prosimy o zgłoszenie opcji wegetariańskiej posiłku)

 

– przewóz uczestników w sobotę  z Krępska na start do Trzebieszek,

 

– przewóz bagaży z biwaku na metę spływu (niedziela),

 

– przywóz rano w niedzielę z Piły na biwak  kierowców,  którzy chcą odstawić swoje samochody na metę (zgłoszenia w sobotę u Gienia).

 

UWAGA: Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca w pensjonacie Agroturystyka Krępsko 26, 64-930 Krępsko w pokojach 3-4 osobowych. Dopłata łącznie 60 zł od osoby za 2 noce. Ilość miejsc ograniczona. O rezerwacji decyduje kolejność wpłat.

 

  1. PROGRAM IMPREZY:

 

Piątek:

 

17.00 – przyjmowanie uczestników (Agroturystyka Krępsko 26)

 

20.00 – ognisko integracyjne z poczęstunkiem

 

Sobota:

 

9.00 – śniadanie we własnym zakresie (brak Baru!)

 

10.00  – wyjazd autokaru do Trzebieszek,

 

11.00 –  start do I etapu spływu Rurzycą do Krępska  (20 km)

 

16.30 –  zakończenie I etapu spływu w Krępsku

 

17.00 – obiad (katering na polu biwakowym)

 

18.30 – zabawy sportowo – rekreacyjne

 

20.00 – ognisko z poczęstunkiem,  kiełbaski itp.,  konkurs na najlepszy smalec

 

Niedziela:

 

9.00 – pobudka, śniadanie (we własnym zakresie) i zwijanie obozowiska

 

10.00 – start do II etapu spływu Gwdą do Piły (17 km),

 

15.00 – zakończenie spływu w Bazie Kajakowej (Piła, Kwidzyńska 8),

czyszczenie i zdanie sprzętu.

 

  1. ZASADY SPŁYWU

 

1). Spływ jest imprezą otwartą o charakterze rekreacyjnym.

 

2). Spływ nie ma charakteru komercyjnego i organizujemy go na zasadzie samorealizacji. Zainteresowani     wpłacają  ww. kwotę na podane konto. Wyliczona przez nas kwota wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysku.

 

3). Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej.

 

4). Osoby niepełnoletnie mogą brać w spływie jedynie pod opieką dorosłych opiekunów, biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

 

5). Kierownictwo spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu oraz zarządzeniom osób funkcyjnych bez prawa zwrotu wniesionych opłat.

 

6). Picie alkoholu w czasie przebywania na wodzie jest niedozwolone.

 

7). Wszyscy uczestnicy Spływu płyną w założonej kamizelce asekuracyjnej lub w kapoku.

 

8). Zabrania się wyprzedzania kajaka otwierającego Spływ , jak i pozostawanie za zamykającym.

 

9). Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pomocy innym uczestnikom Spływu w miarę swoich możliwości i ich potrzeb.

 

10). Obowiązkiem uczestników jest załadunek i rozładunek sprzętu pływającego.

 

11). Kierownictwo spływu nie bierze odpowiedzialności za majątek uczestników.

 

12). Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.

 

13). Kierownictwo spływu ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki pogodowe może zmienić, skrócić a nawet odwołać poszczególne etapy spływu bez prawa rekompensat dla uczestników.

 

14). Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w wyłącznej kompetencji kierownictwa.

 

15). Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona na mniej niż 7 dni przed spływem pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.

 

16). Uczestnik spływu zdaje użyczony sprzęt czysty, kompletny i nie uszkodzony.

 

17). Uczestnicy podczas spływania powinni posiadać nakrycie głowy, obuwie do brodzenia w wodzie, wodoszczelnie  zapakowaną zmianę odzieży na wypadek zamoczenia, jedzenie i picie.

 

18). Cenne przedmioty (aparaty, telefony, okulary) powinny być zabezpieczone  przed utopieniem lub pozostawione w domu!

 

19). Sprzęt grający i śpiewniki mile widziane!

 

UWAGA:

 

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem spływu własnoręcznym podpisem potwierdza  zapoznanie się z regulaminem, zobowiązanie do jego przestrzegania i przyjęcia sprzętu.

 

Do zobaczenia na spływie!

 

Joanna Piotrowska