Zdrowy jak przedsiębiorca

zdrowy_jak_przedsiebiorca

Przedsiębiorcy rzadko chorują, a nawet jeśli dopadnie ich grypa to nieczęsto chodzą na zwolnienia lekarskie. Jeśli porównamy ilość dni, które na zwolnieniu spędzili pracownicy i właściciele firm, to widzimy znaczną dysproporcję. Z danych statystycznych wynika, że zaledwie 9,9 proc. wszystkich zwolnień to te, na których w 2015 r. przebywały osoby prowadzące własną działalność.

Zapewne jest wiele powodów tego, że przedsiębiorcy rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich.  Po pierwsze, część z nich nie jest ubezpieczonych na wypadek choroby, gdyż ubezpieczenie to, w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą, jest dobrowolne. Po drugie większość z nich, jeśli nawet do tego  ubezpieczenia przystąpiło, to opłaca najniższe składki – od 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w przypadku rozpoczynających prowadzenie działalności – od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zatem ich świadczenia w razie choroby również są niewysokie.

Składkę na ubezpieczenie chorobowe płacą częściej przedsiębiorcze kobiety, które planują urodzenie dziecka, gdyż jej opłacenie to warunek, aby kobieta dostawała zasiłek macierzyński. Składkę odprowadzają także częściej ludzie dojrzali, po 50-ce, kiedy z reguły zaczynają się problemy zdrowotne.

Gdy prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą obowiązkowo trzeba opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Czwartą składką, jaką przedsiębiorca może, ale nie musi płacić do ZUS-u, jest składka na ubezpieczenie chorobowe.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można przystąpić w każdym momencie, składając wniosek ZUS ZUA. Wysokość składki chorobowej wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek, przy czym zadeklarowana podstawa nie może być niższa nić 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, ani wyższa niż 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Minimalna składka chorobowa, jaką może odprowadzić przedsiębiorca, za okres od 1 stycznia 2017 r., to 14,70 zł lub 62,67 zł miesięcznie.

Warto wiedzieć, że aby przedsiębiorca otrzymał zasiłek chorobowy, musi opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe przynajmniej przez 90 dni przed pierwszym dniem zwolnienia lekarskiego.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce