Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!!!

zegnaj_szkolo_witajcie_wakacje

Uroczyste apele, kwiaty, podziękowania i rozdanie świadectw – tak 27 czerwca w szkołach wyglądało zakończenie roku szkolnego. Miejska Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego2013/2014 odbyła się na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile, a uroczystość powiatowa w sali Auditorium Maximum PWSZ, gdzie gospodarzem był Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Przed uczniami dwa miesiące upragnionych wakacji.

Wręczenie nagrody i statuetki Prymusowi Szkoły i Sportowcowi Szkoły, wręczenie pierwszych świadectw z wyróżnieniem uczniom klas I przez Prezydenta Miasta i Dyrektora Szkoły, wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych uczniom, podziękowań dla rodziców, krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 to tylko niektóre punkty programu jednego z najbardziej wyczekiwanych dni przez większość uczniów w całym roku szkolnym.

– To był rok szkolny udany i spokojny. Był również rokiem rocznic. Kilka szkół obchodziło w tym roku swoje okrągłe rocznice i z tej okazji odbyło się szereg wyjątkowych uroczystości, w czasie których mogliśmy zobaczyć tę drugą stronę szkoły, a nie tylko tę, która kojarzy się tylko z nauką, wychowaniem. Było też wiele sukcesów sportowych. Wakacje, gdy uczniowie i nauczyciele powinni wypoczywać, w niektórych placówkach, jak co roku planujemy remonty. Od 1 września ponad 300 sześciolatków będziemy gościć w naszych szkołach, które są od dłuższego czasu dobrze przygotowane dla nich – mówi Sebastian Dzikowski, dyrektor wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Pile.

Zakończenie roku szkolnego, oprócz tego, że samo w sobie wzbudza wiele radości, to jeszcze dodatkowo nobilituje uczniów, którzy osiągnęli szczególne wyniki w nauce, sporcie, bądź w dziedzinie artystycznej. Podczas powiatowego zakończenia roku szkolnego wielu uczniów otrzymało stypendia Starosty Pilskiego za rok szkolny 2013/2014. W tym roku na wakacje udaje się ponad 5000 uczniów ze szkół średnich powiatu pilskiego.

– Ten rok szkolny był dobry i tradycyjnie pracowity. Uruchomiliśmy Laboratoria, które są doskonałą bazą kształcenia zawodowego. Mamy finalistów olimpiad przedmiotowych, i różnego rodzaju konkursów, sportowców z sukcesami. Udało się wiele pomieszczeń wyremontować i doposażyć sale lekcyjne w sprzęt komputerowy. Udało się również zorganizować dwa koncerty charytatywne na rzecz potrzebujących z inicjatywy uczniów. To duże przedsięwzięcie i bardzo pozytywne, dobrze świadczące o młodzieży. Wdrożyliśmy też w tym roku system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim – mówi Jolanta Lubińska, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Pile. – Nauczycielom życzę udanych urlopów, bo oni muszą naładować akumulatory, ponieważ przed nimi kolejny trudny rok, a uczniom udanych wakacji.

W szkołach średnich z powiatu pilskiego 781 uczniów otrzymało ocenę wzorową z zachowania, 29 za 100% frekwencję, 330 ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Finaliści Olimpiad – dwójka z LO, po jednym z ZSG i ZSE. Laureaci konkursów szczebla wojewódzkiego i krajowego – 25 z LO, 6 z ZSG, 4 z ZS im. S. Staszica, 2 z ZSP nr 2 w Pile, 2 z ZSP w Łobżenicy.W kończącym się roku szkolnym wydano na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 925 219 zł, w tym kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zdania termo modernizacyjne 1 003 058,00. Na remonty wydano kwotę 939 340,64.

Uczniowie cieszą się, że wreszcie w ciągu dwóch miesięcy odpoczną od nauczycieli, ławek i szkolnych murów, a szczególnie zadowoleni są maturzyści, bo ich wakacje potrwają aż do końca września. Im jednak wypoczynek może przerywać stres z wynikami matur i z przyjęciem na studia.

Poniżej prezentujemy listę osób, które otrzymały stypendia Starosty Pilskiego za rok szkolny 2013/2014:

Stypendia naukowe:

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile

Monika Rudnicka

Marcin Solarski
Patryk Stasiewski

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
Weronika Majewska

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
Kamil Grela

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile
Paulina Cieślik

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile
Adrian Jagodziński

Technikum nr 5 w Zespole Szkól Gastronomicznych w Pile
Sandra Sznyr

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy
Miłosz Nowakowski
Damian Węgrzyn

uczennica Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Magdalena Szpot

Stypendia sportowe:

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
Magdalena Bukowiecka
Lidia Hałasa
Łukasz Mostek
Sandra Szpott

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
Jakub Bazylewicz
Mateusz Dziedzina
Miłosz Gniot
Kamil Gromadzki
Mateusz Lipecki
Bartosz Wiśniewski

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
Tomasz Drzewiecki
Anna Joachimiak
Weronika Lorenz
Katarzyna Nowak
Tomasz Stodolski
Ewa Tykwińska
Gracjan Wyroślak
Sandra Zaczkowska

Technikum nr 6 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
Artur Sobkowiak

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
Igor Jasłowski
Adrian Wyrzykiewicz

IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
Michalina Błoch
Maja Nowicka

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
Aleksandra Kiereta

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
Kamil Linka
Krystian Romel

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile
Dariusz Badzio
Mateusz Piątek

Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Joachim Konek

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Michał Bełka

Stypendia artystyczne:

Wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile
Laura Chuchla – uczennica Gimnazjum nr 5 w Pile
Kacper Czajka – uczeń Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile
Oliwia Drożdż – uczennica Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile

Sebastian Daukszewicz

[Best_Wordpress_Gallery gallery_type=”thumbnails” theme_id=”1″ gallery_id=”32″ sort_by=”order” order_by=”asc” show_search_box=”0″ search_box_width=”180″ image_column_number=”5″ images_per_page=”30″ image_title=”none” image_enable_page=”1″ thumb_width=”180″ thumb_height=”90″ popup_fullscreen=”0″ popup_autoplay=”0″ popup_width=”800″ popup_height=”500″ popup_effect=”fade” popup_interval=”5″ popup_enable_filmstrip=”1″ popup_filmstrip_height=”70″ popup_enable_ctrl_btn=”1″ popup_enable_fullscreen=”1″ popup_enable_info=”1″ popup_enable_comment=”1″ popup_enable_facebook=”1″ popup_enable_twitter=”1″ popup_enable_google=”1″ popup_enable_pinterest=”0″ popup_enable_tumblr=”0″ watermark_type=”none” watermark_link=”http://web-dorado.com”]