Złotów. Projekt zrealizowany. Uczniowie z większą szansą na rozwój

zlotow_projekt

Lepsza jakość kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu – to efekt realizacji projektu pod nazwą „Rozwój edukacji zdalnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie”.

Dzięki środkom z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie Technikum nr 2 w złotowskim Ekonomie nowy rok szkolny rozpoczną mając jeszcze większe możliwości rozwoju i jeszcze lepsze warunki do nauki, niż do tej pory.

Czekać na nich będą 73 nowoczesne laptopy z oprogramowaniem do nauki zdalnej. W zależności od sytuacji epidemiologicznej, będą one mogły być wykorzystywane zarówno w nauczaniu na odległość, jak również stacjonarnie. W pierwszym przypadku należy podkreślić jeszcze jeden fakt – udział w projekcie pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do narzędzi niezbędnych w przypadku edukacji zdalnej.

Ponadto 48 nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomicznych zostało przeszkolonych w zakresie nauczania zdalnego, nowa, jak również uaktualniona wiedza w tym zakresie z pewnością przełożą się zatem na jeszcze wyższą, niż dotychczas, jakość kształcenia.

Realizacja projektu przyniesie zatem zarówno uczniom, jak i nauczycielom, wymierne korzyści.

Przypomnijmy, łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu „Rozwój edukacji zdalnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie” wynosi 419 625, 00 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich to 356 681, 25 zł. Pozostałą część kwoty, tj. 62 943, 75 zł, stanowi wkład własny ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

zlotow-powiat.pl
fot. ZSE
Patrycja Kajewska