Złotów. Śmieci w piecach nie przybyło

zlotow_smieci

Kontrole starych źródeł ciepła przez Straż Miejską mają na celu zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska poprzez egzekwowanie przepisów dotyczących jakości powietrza.

W trakcie kontroli Straż Miejska sprawdza, czy stosowane w budynku źródła ciepła spełniają wymagania dotyczące emisji substancji szkodliwych i czy są zgodne z przepisami prawa. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Straż Miejska może nałożyć kary pieniężne. Dlatego ważne jest, aby źródła ciepła w budynkach mieszkalnych były zgodne z przepisami
i regularnie kontrolowane .

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że na terenie Gminy Miasto Złotów jedną z głównych przyczyn nadmiernego zadymienia i powstania smogu jest spalanie drewna. Widoczny jest jednak znaczny spadek ilości zgłoszeń, związanych ze spalaniem odpadów. Stosowanie postępowania mandatowego było konsekwencją spalania płyt meblowych.

Z analiz wyników kontroli  wynika, że spalanie odpadów stanowi nieznaczny procent w stosunku do ilości przeprowadzonych kontroli, a w związku z tym wydaje się niezasadne mówienie o problemie spalania odpadów w mieście. W ostatnich dwóch latach nie odnotowano znacznego wzrostu poziomu zanieczyszczeń powietrza monitorowanego przez 10 czujników Airly, zamontowanych na terenie miasta. Świadomość mieszkańców dotycząca przestrzegania zakazu spalania odpadów zdecydowanie rośnie, co potwierdza również spadek liczby nałożonych mandatów i pouczeń.

Już dziś zainteresuj się programem rządowym „Czyste Powietrze”, dzięki któremu można otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien
i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.

Uzupełnieniem programu rządowego jest nasz program Gminny „Czyste Ciepło”, który umożliwia złożenie wniosku również mieszkańcom miasta z budynków wielolokalowych (wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców), gdzie również można uzyskać dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła na ekologiczne.

Szczegółowe informacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosku w ramach programów „Czyste Powietrze” i „Czyste Ciepło” mieszkańcy Złotowa mogą uzyskać w „Zielonym Okienku” w Urzędzie Miejskim tel. 67 263 26 40 wew. 19, mail: zieloneokienko@zlotow.pl .

UM Złotów