ZORIENTUJ SIĘ NA NADLEŚNICTWO LIPKA | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  ZORIENTUJ SIĘ NA NADLEŚNICTWO LIPKA

  Obszary leśne administrowane przez Nadleśnictwo Lipka przygotowane są dla wszystkich chętnych, którzy lubią przebywać na świeżym powietrzu. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do ludzi lubiących aktywny wypoczynek.

  Oferta dla piechurów i biegaczy

  Nadleśnictwo Lipka włączyło się do akcji udostępniania terenów leśnych dla orienteeringu. Przygotowaliśmy specjalistyczne mapy oraz umieściliśmy w terenie stałe punkty kontrolne tzw. „Zielone Punkty Kontrolne”.

  Co należy wiedzieć o biegach na orientację?

  W olbrzymim skrócie polegają one na tym, aby posługując się mapą i kompasem, w jak najkrótszym czasie, pokonać trasę wytyczoną przez umieszczenie punktów kontrolnych w terenie (najczęściej leśnym). Punkty kontrolne oznakowane są za pomocą biało-pomarańczowego lub biało-czerwonego symbolu orienteeringu. Mapy z naniesioną lokalizacją punktów kontrolnych otrzymuje się tuż przed startem.

  Trasę między punktami należy wybrać samemu, a od właściwego wyboru trasy (jak to mówią orientaliści – wyboru wariantu) bardzo wiele zależy, bo nie zawsze najkrótsza droga jest drogą najszybszą.

  W Nadleśnictwie Lipka stworzyliśmy „poligon” do spróbowania własnych sił w „czytaniu” mapy a dodatkowo poznawania ciekawych zakątków lasu.

  Przygotowaliśmy dwie trasy do tego typu zabawy:

  Trasa Podgaje – funkcjonuje od 20.06.2013 roku

  Mapa obejmuje 6 km2 stosunkowo łatwego terenu (idealnego do stawiania pierwszych kroków w orientalistyce). Teren to zwarty obszar borów sosnowych z czytelną siecią dróg i ścieżek. Na wschodzie naturalną granicę stanowi rzeka Gwda, od północnego zachodu mapa sięga do drogi krajowej nr 22.

  W obrębie mapy nie brakuje ciekawych miejsc: występuje kilka malowniczych jeziorek, w pobliżu których umiejscowiona jest Stanica Harcerska od wielu lat wykorzystywana przez Złotowskich Harcerzy na miejsce letnich obozów, są też urokliwe śródleśne bagienka. Południowy obszar mapy to obszar chroniony – użytek ekologiczny „Gwdziańskie mechowisko”, charakteryzujący się występowaniem unikatowej roślinności mokradłowej. W obrębie mapy nad Gwdą funkcjonuje wybudowana w 1929 r. elektrownia wodna. Aby uzyskać odpowiednie spiętrzenie wody zbudowano zaporę ziemną o długości 510 m, w ten sposób powstał Zalew Grudniański doskonale widoczny z leśnego miejsca wypoczynku naprzeciw Stanicy.

  W miejscu, gdzie droga asfaltowa zbliża się do mostu na Gwdzie znajduje się pomnik upamiętniający bohaterstwo żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, którzy na przełomie stycznia i lutego 1945 r. zdobyli most bez wsparcia artyleryjskiego, co okupili najwyższą ceną – śmiercią wielu z nich.

  Bezpłatnie mapę można otrzymać:

  Przy jednym z trzech miejsc startu (parking przy Stanicy Harcerskiej – S1 oraz przy pomniku zdobywców wału pomorskiego, nieopodal mostu na Gwdzie-S2, naprzeciw leśniczówki Podgaje – S3). Na miejscach startu znajdują się tablice informacyjne, a przy nich skrzyneczki, w których umieściliśmy mapy, karty startowe i ulotki informacyjne.

  Można też wydrukować mapy z plików do pobrania na stronie internetowej Nadleśnictwa Lipka, są tam też podstawowe informacje o „orientacji” i podpowiedź jak korzystać z mapy „Zielonego Punktu Kontrolnego”.

  Trasa Lipka – funkcjonuje od 23.06.2015 roku

  Mapa obejmuje 3 km2 bardzo urozmaiconego terenu wokół siedziby Nadleśnictwa Lipka. Przepływają tu rzeczki Stołunia i Smolnica, które pięknie, naturalnie meandrują. Częste są tu rozlewiska i zabagnienia powstałe na skutek działalności bobrów. Można podziwiać tamy bobrowe, niektóre naprawdę imponującej wielkości. W lasach powstałych głównie w czasie powojennych zalesień pozostały pojedyncze okazałe drzewa: lipy, dęby, buki stanowiące urozmaicenie w 60-letnich sosnowych drzewostanach. Chociaż same w sobie drzewostany także nie są typowymi sośninami i posiadają gęstą warstwę rosnących pod okapem buków, jaworów i innych drzew liściastych. W trakcie spaceru można z dużym prawdopodobieństwem spotkać licznie bytujące w naszych lasach jelenie, sarny, dziki.

  Mapę udostępniamy bezpłatnie. Można ją pobrać ze skrzyneczki, która znajduje się pod tablicą informacyjną w miejscu startu bądź wydrukować z plików zamieszczonych na stronie internetowej.

  Miejsce startu znajduje się przy parkingu naprzeciw siedziby Nadleśnictwa Lipka, która mieści się 2 km od centrum miejscowości Lipka (dojazd z drogi Lipka – Sępólno Krajeńskie).

  Dla bardziej zaawansowanych jak i tych zupełnych amatorów corocznie na przełomie maja i czerwca organizowane są zawody sportowe pod nazwą „Rajd na Orientację Leśne Dukty”. Rajd ten rozgrywany jest na różnej długości trasach rowerowych jak i pieszych. Najdłuższa z tras rowerowych, licząca 140 km, zaliczana jest do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

  Trasa biegowa „Leśne Dukty”

  Na oznakowanej trasie biegowej do samodzielnego biegania lub chodzenia, przygotowane zostały trzy długości – 2, 3 i 4 km. Poprzez różne kombinacje tych tras można sobie samemu dostosować dystans do własnych potrzeb.

  Na tej trasie corocznie w połowie września odbywają się biegi pod nazwą „Bieg Leśne Dukty”, na dystansie 5 km.

  INFORMACJA O NADLEŚNICTWIE

  Nadleśnictwo Lipka zarządza obszarami o łącznej powierzchni ok. 15,5 tysiąca hektarów. Organizacyjnie podzielone jest na 10 leśnictw oraz Gospodarstwo Szkółkarskie.

  W naszych lasach występuje większość siedlisk leśnych spotykanych na niżu polskim, co świadczy o dużym bogactwie i różnorodności. Rosną tutaj zarówno lite drzewostany iglaste (tzw. bory) jak również lasy liściaste. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są sosna, buk, dąb, brzoza, świerk i olsza. W ramach cięć odnowieniowych i pielęgnacyjnych Nadleśnictwo Lipka pozyskuje ok. 85 tys. m3 drewna, co stanowi ok. 70% masy drewna, jaka co roku przyrasta w lasach naszego nadleśnictwa.

  Na terenie Nadleśnictwa Lipka funkcjonują różne formy ochrony przyrody, z których najważniejsze to:

  - rezerwat przyrody „Uroczysko Jary” położony w okolicach miejscowości Górzna,

  - obszary chronionego krajobrazu: „Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie” oraz „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”,

  - obszary Natura 2000, siedliskowe: PLH300040 „Dolina Łobżonki”, oraz PLH3000047 „Dolina Debrzynki”,

  - pomniki przyrody: 24 pojedyncze drzewa i jedna aleja grabowa (grupa drzew),

  - użytki ekologiczne: „Gwdziańskie Mechowiska”, „Starowiśniewski Mszar”,

  - ochrona gatunkowa w formie stref ochrony: dwie dla bielika oraz po jednej dla rybołowa i bociana czarnego.

  Teren Nadleśnictwa Lipka jest udostępniony do różnego rodzaju turystyki, poprzez sieć szlaków pieszych, rowerowych, konnych i kajakowych, przebiegających przez najciekawsze zakątki i obiekty. Spośród wielu miejsc wartych odwiedzenia na szczególną uwagę zasługują m.in. malownicza dolina Stołuni z licznymi stanowiskami bobrów, dolina rzeki Debrzynki i Łobżonki tzw. „Szwajcaria Kiełpińska”, zabytkowy park podworski w Małym Buczku czy zalewy na rzece Gwda.

  W ostatnich latach nadleśnictwo Lipka prowadzi internetową transmisję na żywo z gniazda rybołowów. Lokalizacja gniazda nie jest ujawniana, aby skutecznie chronić jedno z zaledwie 30 polskich stanowisk lęgowych tego pięknego ptaka. Transmisja na http://www.lasy.gov.pl/informacje/kampanie_i_akcje/rybolow

  www.lipka.pila.lasy.gov.pl

  nadlesnictwo_lipka_net00

  nadlesnictwo_lipka_net16 nadlesnictwo_lipka_net01 nadlesnictwo_lipka_net02 nadlesnictwo_lipka_net03 nadlesnictwo_lipka_net04 nadlesnictwo_lipka_net05 nadlesnictwo_lipka_net06 nadlesnictwo_lipka_net07 nadlesnictwo_lipka_net08 nadlesnictwo_lipka_net09 nadlesnictwo_lipka_net10 nadlesnictwo_lipka_net11 nadlesnictwo_lipka_net12 nadlesnictwo_lipka_net13 nadlesnictwo_lipka_net14 nadlesnictwo_lipka_net15