A Ty jak oceniasz ścieżki rowerowe w Złotowie?

a_ty_jak_oceniasz

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej opinii na temat komunikacji rowerowej w Złotowie.

Badanie ankietowe ma na celu poznanie oceny bieżącej sytuacji transportu rowerowego w mieście, ale również potrzeb w zakresie tego środka transportu ?

Podziel się z Nami swoją opinią

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…

Ankieta została stworzona na potrzeby realizacji dokumentu:

„Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej – koncepcja i dokumentacja”

UM Złotów