Akademicka Zawodowa Szkoła Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Pile – nowa jakość w szkolnictwie zawodowym w regionie

wsb_budynek

Na drodze zdobywania wiedzy konieczne jest zbliżenie się szkoły i przedsiębiorstwa. Szkołę i przedsiębiorstwo należy traktować jako dwa, uzupełniające się ogniwa przyswajania wiedzy. Spełnieniem oczekiwań pracodawców jest przede wszystkim upowszechnienie dualnego systemu kształcenia zawodowego, który w wielu krajach europejskich odgrywa znaczącą, bądź dominującą rolę.

Wdrażaniu i zarazem upowszechnianiu na szeroką skalę dualnego systemu kształcenia zawodowego w regionie służy utworzenie Akademickiej Zawodowej Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Pile, trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży, szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Patronat na szkołą objęły: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Cechy Rzemiosł Różnych z Piły, Złotowa i Chodzieży, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski w Pile oraz ASTA GROUP w Pile, spółka z o.o., EUROPOL Meble Polska, co zapewni praktyczne współdziałanie świata nauki  i świata pracy w systemie edukacji na podstawowym szczeblu szkolnictwa zawodowego.

Akademicka Zawodowa Szkoła Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Pile posiada w swojej ofercie kształcenie w 33 zawodach, zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka w szkole jest bezpłatna i dzięki partnerom realizowana będzie wyłącznie w oparciu o dualny system kształcenia zawodowego. Praktyczną naukę zawodu uczniowie będą mogli odbywać u pracodawców będących partnerami szkoły, między innymi w ponad 400 zakładach rzemieślniczych, 100 przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie Północnej Wielkopolski, jak również u pracodawców zagranicznych w ramach przewidzianych do realizacji programach unijnych.

Proponowany przez nas dualny system kształcenia zawodowego powinien spotkać się z zainteresowaniem absolwentów szkół gimnazjalnych, jak również ich rodziców lub opiekunów prawnych, gdyż zapewnienie solidnej praktycznej nauki zawodu
w renomowanych firmach różnych branż jest gwarantem przyszłości na rynku pracy.

Regionalny rynek pracy poszukuje pracowników w takich zawodach jak: stolarz, tapicer, krawiec, elektryk, elektromechanik, monter – elektronik, monter – mechatronik, operator obrabiarek skrawających, wędliniarz, piekarz.

Akademicka Zawodowa Szkoła Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Pile, Al. Niepodległości 2 prowadzi nadal nabór kandydatów chcących podjąć naukę w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Niezbędne informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 67-214-84-64 lub 609-289-289. Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.zsb.pila.pl.

Rzemiosło istnieje w Polsce co najmniej od czasów Piasta Kołodzieja. „Prawdziwy Rzemieślnik” to mistrz w swoim fachu, do którego śmiało każdy może się udać, mając pewność że zleconą mu pracę czy usługę wykona perfekcyjnie. Niedawno jeden z polskich, wielkich aktorów wypowiedział znamienne słowa: Żyjemy w kraju, w którym z tysiąca artystów czasem wyrośnie jeden RZEMIEŚLNIK.

www.zsb.pila.pl/zasadnicza_szkola_zawodowa/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *