Bajka raduje i wychowuje

„Gdyby na świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie”- Julian Ejsmond. 28 kwietnia 2015 r. w Publicznym Przedszkolu nr 4 mimo nieprzyjemnej aury na zewnątrz nie zabrakło radości i uśmiechów dziecięcych. Po raz szósty odbył się Miejski Konkurs pt. „Bajka raduje i wychowuje” pod patronatem Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego.

Głównym celem konkursu była popularyzacja literatury dziecięcej poprzez rozbudzanie u dzieci zamiłowania do kontaktu z książką i wykorzystania treści do wesołej i twórczej zabawy. Kierując się zasadą, że „tylko w legendach może przetrwać to, co w naturze nie może”( A. Sapkowski), w tym roku bawiliśmy się z legendami:„ Poznańskie koziołki”„ Wars i Sawa”, „ Złota kaczka” i „ O smoku wawelskim”.

W konkursie wzięło udział 11 Publicznych Przedszkoli: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18 oraz  jedno Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęczowa Kraina”, które były reprezentowane przez 2-osobowe drużyny dzieci 5-6 letnich.

Warunkiem uczestnictwa przedszkola deklarującego udział w konkursie było zgłoszenie 2-osobowych zespołów oraz dostarczenie Organizatorowi ilustracji do samodzielnie wybranej legendy, wykonanej dowolną techniką plastyczną w formacie A3.

Drużyny wykazały się bardzo dobrą znajomością legend, umiejętnościami spostrzegania, słuchania, przyporządkowywania, kodowania i dekodowania oraz wysokim poziomem zaangażowania. Przedszkolacy rozwiązali siedem zadań konkursowych, które oceniało jury w składzie: Beata Wawrzos z-ca przewodniczącej Rady, Mariola Kobus nauczycielka Publicznego Przedszkola nr 18 w Pile oraz zaprzyjaźniona z naszym Przedszkolem bibliotekarka Danuta Szczawińska = pracownik Fili nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Pile.

Znakomite przygotowanie przedszkolnych drużyn spowodowało, że wystąpiły minimalne różnice w zdobytej punktacji. Maksimum umiejętności przedszkolaków było podstawą do uznania każdej drużyny przedszkolnej jako wygranej i nagrodzonej. W trakcie konkursu nie zabrakło również niespodzianki. Czas oczekiwania na wyniki konkursu wypełnił uczestnikom i nauczycielkom przybyłym z dziećmi, słodki poczęstunek.

Wszystkie przedszkola biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy, a także uczestnicy. Zadowoleni przedszkolacy wraz ze swoimi paniami nauczycielkami wychodzili z naszego przedszkola z upominkami zarówno dla siebie jak i dla przedszkola, mówiąc nam do zobaczenia za rok!

Całość przedsięwzięcia opracowały, przygotowały i przeprowadziły nauczycielki z PP -4, A. Cieślik, M.J. Małek, J.Pamin oraz A. Wysoczarska.

Tekst: M.J. Małek
Foto: Sebastian Daukszewicz

bajka_raduje_i_wychowuje01

bajka_raduje_i_wychowuje02 bajka_raduje_i_wychowuje03 bajka_raduje_i_wychowuje04 bajka_raduje_i_wychowuje05 bajka_raduje_i_wychowuje06 bajka_raduje_i_wychowuje07 bajka_raduje_i_wychowuje08 bajka_raduje_i_wychowuje09 bajka_raduje_i_wychowuje10 bajka_raduje_i_wychowuje11 bajka_raduje_i_wychowuje12 bajka_raduje_i_wychowuje13 bajka_raduje_i_wychowuje14 bajka_raduje_i_wychowuje15 bajka_raduje_i_wychowuje16 bajka_raduje_i_wychowuje17 bajka_raduje_i_wychowuje18 bajka_raduje_i_wychowuje19 bajka_raduje_i_wychowuje20 bajka_raduje_i_wychowuje21 bajka_raduje_i_wychowuje22 bajka_raduje_i_wychowuje23 bajka_raduje_i_wychowuje24 bajka_raduje_i_wychowuje25 bajka_raduje_i_wychowuje26 bajka_raduje_i_wychowuje27 bajka_raduje_i_wychowuje28 bajka_raduje_i_wychowuje29 bajka_raduje_i_wychowuje30 bajka_raduje_i_wychowuje31 bajka_raduje_i_wychowuje32 bajka_raduje_i_wychowuje33 bajka_raduje_i_wychowuje34 bajka_raduje_i_wychowuje35

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *