Budżet obywatelski – W poniedziałek ruszy proces przyjmowania wniosków

9 maja rozpocznie się czwarta edycja Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Tak jak w poprzednich latach mieszkańcy Piły będą mogli współdecydować i zgłaszać pomysły, by we wspólnym głosowaniu wybrać te, które według nich są najbardziej interesujące i potrzebne. Wybrane projekty zostaną zrealizowane w 2017 r. O tym, co nas czeka w nowej edycji Budżetu Obywatelskiego udzielił informacji Piotr Głowski, prezydent Miasta Piły, w obecności swojego asystenta Bartosza Mirowskiego oraz Jerzego Maca, dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pile na konferencji prasowej, która odbyła się przy ulicy Matwiejewa, gdzie obecnie realizowane są dwie inwestycje z ubiegłorocznej edycji.

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w terminie od dnia 9 maja 2016 r. do dnia 10 czerwca 2016 r. Podobnie, jak w poprzednim roku projekty będą podzielone na dwie grupy. Pierwsza to zadania, których koszt realizacji wyniesie do 30 tys. zł, koszt realizacji zadań umieszczonych w drugiej grupie, powinien mieścić się w przedziale od 30 tys. zł do 300 tys. zł. Cała kwota zaplanowana na budżet obywatelski to kwota 3.000.000 złotych.

– W tym roku będzie mała korekta, jeśli chodzi o Pilski Budżet Obywatelski. Były głosy o pewne zmiany i tak też zrobimy. Obowiązek, który do tej pory ciążył na organizatorze, – czyli równomierne dzielenie pieniędzy pomiędzy wszystkie dzielnice niezależnie ile mają mieszkańców należałoby dostosować do aktywności mieszkańców. Teraz otwieramy tzw. wolny rynek, jeśli chodzi o zgłaszanie i głosowanie wśród propozycji – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły – Te małe projekty nadal będą przygotowane tak jak do tej pory, czyli minimum jeden projekt realizowany na danym osiedlu a duże zależą wyłącznie od mieszkańców, od ich aktywności, od sposobu współpracy. W tym przypadku nie będzie podziału na dzielnice. Będzie to rok testu, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Nie chciałbym, aby to się odbywało „kosztem” mniejszych dzielnic. Mamy dobre doświadczenia, takie jak np. to, że mniejsze Motylewo współpracowało zakładając koalicję z osiedlem Staszyce, dzięki czemu więcej inwestycji tam się pojawiło.

Zgłaszane zadanie musi charakteryzować trwały cel publiczny oraz musi być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. W tym roku można również zgłaszać zadania zlokalizowane na terenie miejskich placówek oświatowych. Przy czym te inwestycje powinny być dostępne dla mieszkańców.

Wypełniony formularz można przekazać z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Biuro Prezydenta, Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła lub osobiście do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły. Liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Piły.

Konsultacje zadań do budżetu obywatelskiego zostaną przeprowadzone w trybie głosowania, w terminie od dnia 25 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Podczas głosowania, gdy będą już znane propozycje, na karcie do głosowania uczestnik konsultacji zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz adres swojego zamieszkania oraz sumę cyfr stanowiących PESEL. Dane te służyć będą sprawdzeniu czy głosy nie powtarzają się. Głosować można osobiście w jednym ze wskazanych punktów lub przez portal www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

Sebastian Daukszewicz

budzet_obywatelski00

budzet_obywatelski25 budzet_obywatelski01 budzet_obywatelski02 budzet_obywatelski03 budzet_obywatelski04 budzet_obywatelski05 budzet_obywatelski06 budzet_obywatelski07 budzet_obywatelski08 budzet_obywatelski09 budzet_obywatelski10 budzet_obywatelski11 budzet_obywatelski12 budzet_obywatelski13 budzet_obywatelski14 budzet_obywatelski15 budzet_obywatelski16 budzet_obywatelski17 budzet_obywatelski18  budzet_obywatelski20 budzet_obywatelski21 budzet_obywatelski22 budzet_obywatelski23 budzet_obywatelski24budzet_obywatelski19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *