COVID-19: Informacja dotycząca szczepień dla seniorów

covid_info

Prezydent Miasta Piły powołał koordynatora transportu seniorów z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych, do punktów szczepień przeciw COVID – 19. Został nim Marian Martenka, pełnomocnik ds. rodziny seniorów i osób niepełnosprawnych.

Osoby uprawnione do skorzystania z dowozu do punktów szczepień.

a.    osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b.    osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;

c.    osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Kontakt z koordynatorem od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30

Telefon – 67 210 42 99 lub 668 203 096, adres e-mail: mmartenka@um.pila.pl

Ważna uwaga

Koordynator ds. transportu seniorów z niepełnosprawnościami nie zajmuje się rejestrowaniem do szczepień oraz nie zajmuje się udzielaniem informacji na ten temat. Dane kontaktowe w sprawie rejestracji podajemy za Państwowym Powiatowym Inspektorem sanitarnym w Pile.

Rejestracja ruszyła od 15 stycznia 2021 r.

Zgłosić można się w następujący sposób:

– za pośrednictwem bezpłatnej infolinii pod numerem 989;

– za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl);

– bezpośrednio w punkcie szczepień.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile rekomenduje powszechne szczepienia przeciwko COVID-19. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

UM Piły
Fot. wnp.pl