Drzewostan na cmentarzu wojennym znajdzie się pod opieką Powiatu Pilskiego

W połowie stycznia br. Powiat Pilski przejmie obowiązek utrzymania drzewostanu na jenieckim cmentarzu wojennym z I wojny światowej w Pile – Leszkowie. Taką propozycją złożył Powiatowi Pilskiemu Wojewoda Wielkopolski.

Obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych spoczywa na wojewodzie. Wojewoda Wielkopolski wystąpił jednak z propozycją powierzenia Powiatowi Pilskiemu, obowiązku utrzymania cmentarza jenieckiego z czasów I wojny światowej w Leszkowie, w zakresie gospodarki drzewostanem. W tej sprawie w połowie stycznia będzie podpisane stosowne porozumienie. Zgodnie z nim Powiat Pilski odpowiadać będzie m.in. za zabezpieczenie drzewostanu, oznaczenie drzew i krzewów nadających się do usunięcia, ścinanie wyznaczonych drzew, karczowanie krzewów, uprzątnięcie terenu pod nasadzenia, a także wycenę i zbycie pozyskanego drewna.

– Dokonałem oceny technicznych możliwości realizacji ww. zadania i uznałem, iż posiadamy odpowiednie siły i środki aby się go podjąć – informuje starosta pilski Franciszek Tamas. – Czujemy też moralny obowiązek dbania o dziedzictwo narodowe, chociaż zdajemy sobie sprawę z ogromu prac niezbędnych do wykonana na tym cmentarzu w celu uporządkowania znajdujących się tam drzew i krzewów.

Powiat na realizację tych zadań w 2016 roku otrzyma dotację w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Agnieszka Matusiak

drzewostan_na_cmentarzu00

drzewostan_na_cmentarzu12 drzewostan_na_cmentarzu01 drzewostan_na_cmentarzu02 drzewostan_na_cmentarzu03 drzewostan_na_cmentarzu04 drzewostan_na_cmentarzu05 drzewostan_na_cmentarzu06 drzewostan_na_cmentarzu07 drzewostan_na_cmentarzu08 drzewostan_na_cmentarzu09 drzewostan_na_cmentarzu10 drzewostan_na_cmentarzu11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *