Głos Marszałka w sprawie spalarni

Oświadczenie Marszałka Marka Woźniaka w sprawie projektu instalacji do termicznego odzysku energii z odpadów.

Na etapie przygotowywania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym” zgłoszone zostały plany budowy kilkunastu lokalnych spalarni odpadów wykorzystywanych między innymi w ramach prac miejskich zakładów ciepłowniczych. Jako źródło paliwa wskazano odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych.

Instalacje te nie zostały jednak ujęte w projekcie WPGO  2022 oraz Planie inwestycyjnym – jako instalacje planowane, przewidywane do realizacji, ponieważ byłoby to niezgodne z wymaganiami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022.

Wymagania te dotyczą limitu w zakresie termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych na poziomie nie wyższym niż 30% w skali województwa. Limit ten wyczerpują już wybudowane na terenie województwa wielkopolskiego spalarnie w Poznaniu i Koninie.

W projekcie Planu znalazły się jedynie zapisy sygnalizujące ewentualną potrzebę budowy takich instalacji w przyszłości oraz lista zgłoszonych instalacji. Zapisy te jednak nie są podstawą do realizacji tych inwestycji, ani ich finansowania ze środków unijnych.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Pile (ITPO) została dwukrotnie zgłoszona przez firmę Altvater Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4a, 64-920 Piła. Z ostatniego pisma w tej sprawie  z dnia 18 marca br. wynika, że: „Projekt instalacji do termicznego odzysku energii z odpadów jest wspólnym projektem przygotowywanym przez Spółkę Altvater Piła Grupa Eneris oraz Miejską Energetykę Cieplną Piła Grupa ENEA, przy współudziale łączącego te elementy wspólnika jakim jest Miasto Piła. Lokalizacja przyszłej inwestycji planowana jest na terenie istniejącej węglowej kotłowni szczytowej Zachód, należącej do Miejskiej Energetyki Cieplnej w Pile przy ulicy Krzywej.”

Anna Parzyńska – Paschke
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

glos_marszalka00

glos_marszalka01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *