Gmina Szydłowo. Inwestycyjnie, rozwojowo w 2023

gmina_szydlowo

28 grudnia , podczas LVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo została przyjęta uchwała budżetowa na 2023 rok, zakładająca: Dochody w wysokości 70,52 mln, wydatki – 80,11 mln , inwestycje – 30,87 mln. Liczba inwestycji: 84. Dofinansowania – 24 mln. Deficyt – 9,59 mln. Planowany kredyt – 5,04 mln.

Mimo trudnych czasów planowany jest dalszy wysoki, prorozwojowy poziom inwestycyjny, który będzie utrzymany w głównej mierze w oparciu o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Do największych, spośród aż 84 rozłożonych na wiele miejscowości działań inwestycyjnych należeć będą:

Kontynuacja budowy przedszkola, Klubu Seniora i Klubu Malucha: 9,55 mln .Przebudowa hydroforni w Jaraczewie: 4,00 mln .Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance: 3,76 mln . Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo – kontynuacja (Kotuń i Pokrzywnica): 3,23 mln. Budowa ul. Krańcowej w Szydłowie: 2,14 mln

Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo 1,89 mln .Budowa kanalizacji Na Wzgórzu w Dobrzycy: 0,72 mln .Budowa ul. Wspólnej w Jaraczewie: 0,65 mln. Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo: 0,62 mln . Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej: 0,29 mln .Budowa ul. Zacisze Szydłowo i drogi w Róży Małej po 0,15 mln.

Udało się jednocześnie utrzymać większość gminnych programów społecznych. Środki dla społeczeństwa obywatelskiego nieznacznie się zwiększyły, co również jest dobrą wiadomością. Radni przystąpili też do propozycji utrzymania przyszłorocznych obchodów 50-lecia gminy oraz wielu innych wydarzeń kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców.

Ze szczegółami budżetu można się zapoznać na e-Sesji: https://esesja.pl/172654

Gmina Szydłowo