III Runda Pucharu Piły w Strzelaniu z Broni Historycznej

Runda_Pucharu_w_Strzelaniu
Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” Piła zaprasza Sympatyków strzelectwa w niedzielę, 12 lipca, do udziału w III Rundzie Pucharu Piły w Strzelaniu z Broni Historycznej. Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 11.00 w dniu zawodów.

Regulamin

Cel zawodów
•    Popularyzacja broni historycznej – karabin, pistolet (centralny zapłon)

•    Dozwolone strzelanie z innej broni centralnego zapłonu w ramach klasyfikacji „REGIONU”

•    Wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk strzeleckich.

•    Umożliwienie realizacji regulaminu licencji PZSS oraz ustawy o broni i amunicji.

•    Prezentacja broni historycznej wyprodukowanej do 1967 roku.

•    Współzawodnictwo sportowe.

•    Popularyzacja CSS „Tarcza” Piła

Organizator zawodów
•     Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” Piła

Termin zawodów
•     12.07.2015  ( niedziela ) w godz.10.00-14.00

Miejsce zawodów
•     Centrum Strzelectwa „Tarcza” Pila, Al.Powst.Wlkp.182

Broń
Karabin, pistolet, rewolwer – wyprodukowane do roku 1967, bez zmian technicznych. Organizator nie dopuszcza do zawodów replik broni oraz broni strzelającej prochem dymnym (czarnym).

Amunicja
Tylko z wypełnieniem ołowianym, zgodnie z regulaminem CSS „Tarcza”.

Konkurencje – warunki strzelania
1.    Karabin dowolny centralny zapłon kal.5,6mm-12.00mm, 15 strzałów – 10 ocenianych, tarcza 23p., odległość 100m, postawa – siedząc z podparcia łokciowego, czas 15 minut, klasyfikacja OPEN.

2.     Pistolet/rewolwer centralny zapłon kal.5,6mm – 9,65mm, 15 strzałów – 10 ocenianych, tarcza 23p., odległość 25m, dozwolona postawa oburącz, czas 15 minut.

Wyróżnienia
W każdej Rundzie –puchary za miejsca I-II-III, dyplomy do V miejsca.

Punkty za miejsca od I do X do klasyfikacji w rankingu za III Rundy. Podsumowanie Finałem „Pucharu Piły” z nagrodami: pistolet, karabin, czarno prochowy oraz puchary i dyplomy planowanym na 20.09.2015,

Sprawy inne
Startowe: 30,00 zł od konkurencji oraz koszty zużytej amunicji – u prowadzącego strzelanie.

Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 11.00 w dniu zawodów.

•    Dozwolone jest strzelanie z tej samej broni przez innych zawodników pod warunkiem, że właściciel będzie obecny przy stanowisku.

•    Dostępna będzie broń klubowa, w związku z ograniczoną ilością jednostek broni klubowej ustalenie zmian nastąpi w biurze zawodów podczas rejestracji zawodników.

•    Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji. Nie zastosowanie się do tego zalecenia skutkuje dyskwalifikacją.

•    Awarie broni lub amunicji mogą być usuwane przez właściciela broni.

•    Na strzelnicy broń musi być przenoszona w zamkniętych futerałach lub skrzyniach transportowych.

•    Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w futerale.

•    Przegląd i naprawa broni odbywa się tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa do strefy tej nie wolno wnosić amunicji.

    Niestosowanie się do wymogów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy i zawodów skutkuje dyskwalifikacją.

•    Każdy z zawodników zobowiązany jest stosować wskaźnik rozładowania broni (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

•    Sprawy sporne rozstrzyga kierownik zawodów z sędzią głównym zawodów.

•    W trakcie zawodów odbędzie się pokaz broni kolekcjonerskiej.

Zmiany Regulaminu i programu mogą ulec zmianie w zależności od ilości startujących.

Zapraszamy – Organizatorzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *