Inauguracja roku akademickiego w pilskiej PWSZ

4 października w Auditorium Maximum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile, odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017. W wydarzeniu wziął udział m.in. wicepremier Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oficjalnej inauguracji dokonał Rektor PWSZ w Pile, prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski. W roku akademickim 2016/2017 rozpocznie naukę 610 nowych studentów. Jest to sytuacja zbliżona do ubiegłorocznej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, w szesnastym roku funkcjonowania, posiada w swojej ofercie 8 kierunków licencjackich i 4 inżynierskie, łącznie 17 specjalności studiów pierwszego stopnia. Nowy rok akademicki to nowe szanse i nowe możliwości.

Będzie to na pewno trudny rok ze względów demograficznych. Będzie też to rok ciekawy. Stoimy przed nowymi wyzwaniami –kształcić bardziej praktycznie na wyższym poziomie. Postawiłem sobie dwa cele na ten rok akademicki. Pierwszy to kontynuacja zatrudniania w podstawowym miejscu pracy –rozporządzenie ministra stanowi jednoznacznie, że tylko profesorowie zatrudnieni tutaj w jedynym miejscu pracy będą stanowić tzw. minimum kadrowe. Ja to robię od czterech lat i nie powinno z tym być problemów. A drugim celem to utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia. Tego wymaga ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Nie będzie studiów licencjackich. Jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. Mamy Centrum Fizjoterapii i musimy to obudować kadrą i doskonałym programem. Chcemy także uruchomić innowacyjny projekt kształcenia symulacyjnego. To będzie szpital na fantomach, ale to perspektywa dwóch lata. Wybór PWSZ w Pile to dobra i trafna decyzja – mówi Rektor PWSZ w Pile, prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski.

Po wynikach rekrutacji widać, że kandydaci na studia coraz bardziej świadomie wybierają kierunki praktyczne – w roku obecnym największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki inżynierskie, które rozpoczęło blisko 160 studentów. Jest to z pewnością wynik współpracy Uczelni z biznesem oraz efektów tych działań – studiów dualnych, dających przyszłym inżynierom znakomite możliwości rozwoju kompetencji jeszcze w trakcie studiów.

– Największą bolączką jest masowy charakter studiów – jest to zaniżanie poziomu wymagań. Dlatego polskie Uczelnie spadają w światowych rankingach. Trzeba to zmienić. Nowy algorytm, który zacznie obowiązywać od pierwszego stycznia, będzie powodował, że uczelniom będzie się opłacało kształcić mniej studentów, ale za to na wyższym poziomie – mówił podczas wizyty w Pile wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. PWSZ mają swoje trwałe miejsce na mapie akademickiej Polski. Muszą – tak jak dzieje się w Pile – kształcić konkretnie pod potrzeby lokalnego czy subregionalnego rynku pracy. Bardzo się cieszę, że w PWSZ zmieniany jest profil kierunków. Jest coraz więcej kierunków technicznych, kierunków związanych z gospodarką. Świetnym przykładem jest to, co dzieje się w Pile, czyli wejście w system kształcenia dulnego, w którym część studentów zajęcia odbywa na Uczelni oraz 2-3 dni studiują praktycznie pracując. Kilka lat temu Uczelnia ta podpisała umowę z Philipsem i wiem, bo odwiedzałem PWSZ w Pile kilkukrotnie, że studenci po skończonych studiach znajdują zatrudnienie. Natomiast, jeśli chodzi o nową reformę oświaty na pewno na szkolnictwo wyższe będzie miało pozytywny wpływ powrót do czteroletniego liceum. To jest największy atut tej reformy, którą przeprowadza właśnie pani minister Zalewska. Będę ją gorącą wspierał. Osobna sprawa to szczegóły reform. Tutaj w rządzie czeka nas wiele dyskusji. Jestem przekonany, że ostateczne rozwiązania, które opracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej będą służyły oświacie i podniosą poziom szkolnictwa wyższego – spuentował wicepremier Gowin.

W sumie – w murach PWSZ w Pile studiuje obecnie ok. 1700 studentów na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich-zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Pierwsi absolwenci opuścili mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w 2003 roku. Od tego czasu, do chwili obecnej liczba absolwentów uczelni wynosi około 8650.

Sebastian Daukszewicz

inauguracja_roku_akademickiego00

inauguracja_roku_akademickiego30 inauguracja_roku_akademickiego01 inauguracja_roku_akademickiego02 inauguracja_roku_akademickiego03 inauguracja_roku_akademickiego04 inauguracja_roku_akademickiego05 inauguracja_roku_akademickiego06 inauguracja_roku_akademickiego07 inauguracja_roku_akademickiego08 inauguracja_roku_akademickiego09 inauguracja_roku_akademickiego10 inauguracja_roku_akademickiego11 inauguracja_roku_akademickiego12 inauguracja_roku_akademickiego13 inauguracja_roku_akademickiego14 inauguracja_roku_akademickiego15 inauguracja_roku_akademickiego16 inauguracja_roku_akademickiego17 inauguracja_roku_akademickiego18 inauguracja_roku_akademickiego19 inauguracja_roku_akademickiego20 inauguracja_roku_akademickiego21 inauguracja_roku_akademickiego22 inauguracja_roku_akademickiego23 inauguracja_roku_akademickiego24 inauguracja_roku_akademickiego25 inauguracja_roku_akademickiego26 inauguracja_roku_akademickiego27 inauguracja_roku_akademickiego28 inauguracja_roku_akademickiego29

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *