Jest nowy dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Jest_nowy_dyrektor_Wsparcia

Katarzyna Graszek, w wyniku przeprowadzonego naboru, została wybrana na nowego dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile. Stanowisko obejmie z dniem 1 grudnia 2015 r.

Jak uznała komisja ds. przeprowadzenia naboru, Katarzyna Graszek spełnia wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z działalnością Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile. Posiada też niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe, co zdaniem komisji gwarantuje należyte wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków na stanowisku dyrektora tej placówki.

Katarzyna Graszek w 2004 r. ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji. Uzupełniając wykształcenie w 2015 r. uzyskała dyplom specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ma doświadczenie w pracy w pomocy społecznej oraz na kierowniczych stanowiskach. Jest mieszkanką Białośliwia.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *