Jest szansa, że LO na Pola doczeka się nowej hali sportowej

Jednym z punktów IX sesji Rady Miasta Piły, która odbędzie się 30 czerwca 2015 r. będzie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wincentego Pola. Decyzję o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu podjął Prezydent Miasta Piły, po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku dotyczącego zmiany przeznaczenia terenu. Inwestor zamierza zrealizować halę sportową, jako rozbudowę istniejącego obiektu szkoły – I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile.

Środki na ten cel mają trafić ze sprzedaży działek przy ul Świerkowej po byłej Szkole Podstawowej nr 12, gdzie planuje się również wybudowanie drogi wewnętrznej.

– Od stycznia czekamy na podpisanie umowy w zakresie współfinansowania przez powiat inwestycji, jaką jest droga wewnętrzna na ul. Świerkowej. Mamy oszacowane koszty i nakłady jakie będą potrzebne. Jest to kwota 194 tys., którą dzielimy na połowę. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować i pieniądze ze sprzedaży tych działek będą pierwszym elementem przy budowie oczekiwanej inwestycji w oświacie na terenie miasta – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Granicami obszaru objętego planem budowy hali i rozbudowy szkoły są linie rozgraniczające pasy drogowe ul. Wincentego Pola i ul. Gen. Sikorskiego oraz teren ogrodów działkowych i teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od strony ul. Buczka. Obiekt Marii Skłodowskiej-Curie (dawne Gimnazjum von Steina) przy ul. Wincentego Pola 11 oraz dom dyrektora przy ul. Wincentego Pola nr 13 jest objęty ochroną konserwatorską. Podczas inwestycji mają być odtworzone walory zabytkowe elewacji wraz z dawną oryginalną kolorystyką.

(SE)

jest_szansa_ze_lo01

jest_szansa_ze_lo05 jest_szansa_ze_lo02 jest_szansa_ze_lo03 jest_szansa_ze_lo04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *