Kolejne dotacje dla klubów sportowych

We wtorek, 17 marca, Zarząd Powiatu Pilskiego zatwierdził kolejne dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych, realizujących zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej.

Kilka dni wcześniej komisja konkursowa do oceny ofert dokonała analizy przedłożonych wniosków. Przedstawiciele komisji przekazali Zarządowi Powiatu listę ofert wraz z propozycją określonych kwot dotacji. Zarząd jednogłośnie opowiedział się za propozycjami komisji, rozdysponowując w ten sposób kwotę 109 525 złotych. Podzielono ją na 33 zadania.

Tylko w tym roku kalendarzowym Zarząd Powiatu przyznał dotacje 52 stowarzyszeniom na 71 zadań. Ogólna kwota wsparcia wyniosła 546 114 złotych. W ubiegłym roku dotacje otrzymało 29 podmiotów na 37 zadań w zakresie sportu i turystyki, natomiast w roku 2013 były to 24 podmioty , które zrealizowały 36 zadań.

Jak informuje Eligiusz Komarowski Etatowy Członek Zarządu, radni Rady Powiatu, zwiększając znacząco w tegorocznym budżecie środki finansowe na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki, umożliwili uzyskanie dotacji wielu nowym stowarzyszeniom, w tym również działającym poza Piłą.

W.D.

kolejne_dotacje_dla_klubow10

kolejne_dotacje_dla_klubow14 kolejne_dotacje_dla_klubow11 kolejne_dotacje_dla_klubow12 kolejne_dotacje_dla_klubow13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *