Komisja w SOSW

Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Pile obradowała 14 czerwca br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.  

Radni i zaproszeni goście zapoznali się z bazą dydaktyczną i lokalową Ośrodka, który jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W skład SOSW w Pile wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W Ośrodku uczy się aktualnie 173 uczniów w 24 oddziałach. 69 wychowanków korzysta z internatu.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym organizowane są różnego rodzaju zajęcia specjalistyczne, w tym: rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne. Organizowane są też zajęcia pozalekcyjne m.in. artystyczne i sportowe. W Ośrodku organizowane jest też wczesne wspomaganie rozwoju  małego dziecka. W zajęciach  uczestniczy 74 dzieci i liczba ta z roku na rok wzrasta.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również przedstawiciele, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Otwarte serca”, założonego przez nauczycieli Ośrodka i czynnie wspierającego działalność placówki.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

komisja_sosw00

komisja_sosw03 komisja_sosw01 komisja_sosw02

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *