Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

Konkursy_na_stanowiska

Zarząd Powiatu w Pile ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów: Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

Do konkursów mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Oferty kandydatów powinny zawierać  m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły czy placówki, a także życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i dokumentami ją poświadczającymi.

Oferty należy składać w terminie do 18 maja br. do godz. 15.00 w sekretariacie Starosty Pilskiego w Starostwie Powiatowym w Pile przy al. Niepodległości 33/35. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Pile.

Szczegóły konkursów na www.bip.powiat.pila.pl/nabor/konkursy_na_stanowiska.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *