Lipka. Sąd wydał wyrok w sprawie kur

Mieszkaniec gminy Lipka nie zachował należytych środków ostrożności przy trzymaniu kur hodowlanych. Do takich sytuacji miało dochodzić wielokrotnie, w związku z czym nałożono mandat karny na właściciela drobiu, który odmówił jego przyjęcia. Sąd Rejonowy w Złotowie wydał wyrok w tej sprawie.

 

W lipcu i październiku minionego roku, funkcjonariusze z Posterunku Policji w Lipce byli kilkukrotnie wzywani do nieporozumienia sąsiedzkiego pomiędzy dwoma mieszkańcami gminy. Ustalono, że podłożem konfliktu były m.in. kury, które chodzą po drodze gminnej oraz wchodzą na teren posesji jednej ze stron konfliktu.

 

Okazało się, że sytuacja nie była jednorazowa. Kury notorycznie wchodził na sąsiadującą posesję, gdzie pasały się bez zgody właściciela terenu.

 

Dzielnicowy po rozpoznaniu sprawy i rozmowach ze stronami konfliktu, zobowiązał właściciela drobiu do zachowania należytej ostrożności przy ich trzymaniu, zamykania ogrodzenia w taki sposób by nie wychodziły z wyznaczonego wybiegu na drogę, teren zielony przy drodze oraz na sąsiadującą posesję.

 

W związku z tym, że właściciel zwierząt nie zastosował się do właściwego trzymania zwierząt, a funkcjonariusze kilkukrotnie w różnych odstępach czasu interweniowali w tej samej sprawie nałożyli na niego mandat karny w związku z popełnionym wykroczeniem. Mężczyzna nie przyjął mandatu, w związku z tym skierowano sprawę do Sądu.

 

W ostatnich dniach stycznia br. Sąd Rejonowy w Złotowie wydał wyrok, w którym uznał obwinionego winnym popełnienia wykroczenia i wymierzył mu karę grzywny. Ponad to zasądził na jego rzecz pokrycie kosztów postępowania.

 

Przypominamy że zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń

 

Par. 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

 

asp. Damian Pachuc

KPP Złotów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *