Majówka w lesie z aparatem

Majowka_w_lesie_z_aparatem

Jadąc na majówkę warto zabrać ze sobą aparat fotograficzny, a potem zdjęcia wykonane w lesie przesłać na konkurs i wygrać cenne nagrody. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Lasy Państwowe. Zapraszamy” Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z czynnym wypoczynkiem w lesie, przedstawiające różne formy spędzania czasu w lesie. Prace należy przesłać w terminie do 3 sierpnia 2015 r. Więcej informacji stornie internetowej RDLP w Pile.

Regulamin konkursu fotograficznego „Lasy Państwowe. Zapraszamy”

1. Organizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, ul. Kalina 10, 64-920 Piła, tel. 0-67-212-48-44.

2. Konkurs ma charakter otwarty, z wyłączeniem pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile – nadleśnictw i biura RDLP w Pile.

3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z czynnym wypoczynkiem w lesie, przedstawiające różne formy spędzania czasu w lesie. Zdjęcia powinny być wykonane na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

4. Uczestnik konkursu może zgłosić dwa zdjęcia. Fotografie powinny być wysokiej jakości w formacie JPG o rozmiarach minimum 4000×3000 pikseli (od 300 dpi). Zdjęcia należy dostarczyć w wersji elektronicznej wysyłając na adres: rzecznik@pila.lasy.gov.pl

5. Do prac należy załączyć samodzielnie przygotowaną kartę zgłoszeniową z następującymi danymi: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu kontaktowego, wykaz nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu fotograficznego organizowanego przez RDLP w Pile. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą dopuszczone do konkursu.

6. Na konkurs nie można nadsyłać zdjęć, które były już publikowane w czasopismach oraz prezentowane na wystawach.

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

8. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 3 sierpnia 2015 r.

9. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury powołane przez Dyrektora RDLP w Pile. Przewidziany jest także wybór najlepszego zdjęcia dokonany przez internautów glosujących na fotografie wytypowane przez komisję konkursową, zamieszczone na profilu FB Nadleśnictwa Lipka. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu nastąpi w czasie finału Leśnego Rajdu Rowerowego, który odbędzie się 5 września 2015 roku w Lipce.

10. Organizator konkursu przewidział nagrody rzeczowe dla autorów zdjęć nagrodzonych I, II i III miejscem w konkursie.

11. Wybrane przez organizatora konkursu fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej RDLP w Pile. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, wielokrotnego korzystania ze zdjęć przesłanych na konkurs np. w wydawanych albumach, folderach, kalendarzach itp.

12. Uczestnicy konkursu fotograficznego wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014 poz.1182).

13. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu – wrozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – jest organizator konkursu.

Grażyna Wolska
rzecznik prasowy
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
Foto: Thinkstock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *