Dla mieszkańców Piła nie ma tajemnic

Samorządowcy nie obronili pucharu dla najlepszej ekipy, zdobytego przed dwoma laty w I Pilskim Teście Wiedzy o Mieście. W drugiej edycji tego – wykoncypowanego przez Rafała Zdzierelę, przewodniczącego Rady Miasta Piły – miejskiego quizu największą wiedzą o Grodzie Staszica okazała się drużyna Mieszkańców, która wygrała test i odebrała z rąk przewodniczącego RM okazały puchar. Indywidualnym zwycięzcą został przedstawiciel teamu Mieszkańców – Grzegorz Wojtanowicz, odpowiadając poprawnie na 22 z 25 pytań. Za zwycięstwo uhonorowany został voucherem, upoważniającym do spędzenia weekendu w hotelu spa nad Bałtykiem.

SONY DSC

Drużynowo drugie miejsce zajęli samorządowcy, którzy wyprzedzili „znanych i lubianych. Czwarte miejsce przypadło ekipie dziennikarzy, którzy w teście wystąpili w okrojonym składzie, m.in. bez indywidualnego zwycięzcy sprzed dwóch lat, Przemka Grabińskiego z Radia Eska. Piąte miejsce stało się udziałem… studentów.

Zgodnie z „tradycją” test mogli również rozwiązywać internauci. Najlepszym refleksem (liczyła się szybkość udzielania odpowiedzi) oraz wiedzą o Pile wykazała się Justyna Strużyńska, która wygrała tablet. Dwa kolejne miejsca zajęli: Marcin Piątek oraz Maciej Czynszak.

Swoistym suplementem testu, była dodatkowa runda (trudnych) pytań przygotowana przez Piotra Gadzinowskiego i Pawła Różyckiego – autorów programu TV Asta – Tajemnice Piły. W tej części testu mogli uczestniczyć wyłącznie internauci. Główną nagrodę – dwudniowy wyjazd dla dwóch osób do hotelu spa – wygrała Anna Gorzelańczyk.

Pytania i poprawne odpowiedzi

TURYSTYKA

1. Ile ścieżek rowerowych znajduje się w mieście Pile:
a ok. 12 km
b ok. 24 km
c ok. 36 km
d ok. 48 km

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „STASZICÓWKA” zlokalizowane jest w Pile:
a przy ul. Okrzei
b w Gimnazjum nr 5 przy ul. Bydgoskiej
c w Szkole Podstawowej nr 7 przy al. Wojska Polskiego
d w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Sikorskiego

3. Liczba miejsc noclegowych ogółem (całorocznych i sezonowych) w Pile w 2013 r. zamykała się w przedziale:
a 500-750
b 750-1000
c 1000-1250
d 1250-1500

4. W podziale Polski na regiony turystyczne Piła została zaliczona do regionu:
a Pojezierze Chodzieskie
b Pojezierze Gnieźnieńskie
c Pojezierze Wielkopolskie
d Pojezierze Pomorskie

5. Ile jezior liczących przynajmniej 1 ha powierzchni położonych jest w granicach administracyjnych Piły:
a 5
b 6
c 7
d 8

HISTORIA

6. Przez długi okres swych dziejów Piła była miastem garnizonowym. Początki stacjonowania oddziałów wojskowych w naszym mieście sięgają:
a II połowy XV wieku
b XVI wieku
c końca I połowy XVIII wieku
d XIX wieku

7. Historia pilskiego lotnictwa rozpoczęła się:
a w II połowie XIX w.
b latem 1910 r.
c wiosną 1914 r.
d jesienią 1916 r.

8. W okresie I wojny światowej (1914 – 1918) w Pile znajdował się obóz jeniecki, w którym przebywało:
a 15 tys. jeńców
b 20 tys. jeńców
c 45 tys. jeńców
d 75 tys. jeńców

9. Najstarszym zachowanym budynkiem murowanym w Pile jest:
a kościół p.w. św. Rodziny
b arsenał
c dworzec kolejowy
d kościół p.w. św. Stanisława Kostki

10. W 2013 r. na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej patronami miasta Piły ustanowiono:
a św. Piotra i św. Pawła
b św. Rodzinę
c św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelistę
d św. Antoniego

ROZRYWKA

11. W listopadzie br. Festiwal Teatralny „Teatr – pasja rodzinna” będzie obchodził jubileusz:
a 5-lecia
b 10-lecia
c 15-lecia
d 20-lecia

12. Festiwal „Kryminalna Piła” to:
a Konkurs literacki na najlepszą powieść kryminalną
b Coroczna impreza absolwentów w Szkole Policji w Pile
c Szkolenie z kryminalistyki dla zainteresowanych
d Przegląd filmów kryminalnych

13. Jaką nazwę nosi orkiestra działająca przy Regionalnym Centrum Kultury w Pile, nagrodzona w 2012 roku nagrodą Prezydenta Miasta Piły „Syriuszem”?
a Pilska Orkiestra Dęta
b Pilska Orkiestra Klasyczna
c Pilska Orkiestra Symfoniczna
d Pilska Orkiestra Rozrywkowa

14. W Centrum Strzelectwa Sportowego TARCZA w Pile NIE można zorganizować:
a turnieju strzeleckiego
b urodzin dziecka
c imprezy integracyjnej
d biwaku

15. Impreza muzyczna organizowana od 2011 roku przez Regionalne Centrum Kultury w Pile i Zespół Szkół Muzycznych w Pile to:
a Bukowińskie Spotkania
b Music Festival & Master Class
c Spotkania Parkowe
d Plenerowy Koncert Majowy

SPORT

16. Jaką nazwę nosi klub bokserski, który funkcjonuje w Pile?
a Gwda
b Sokół
c Joker
d Polonia

17. W którym roku odbyło się w Pile otwarcie Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży, obserwowane na stadionie przy ulicy Żeromskiego przez kilkadziesiąt tysięcy widzów?
a 1984
b 1986
c 1988
d 1990

18. Kto trenował siatkarki Nafty Piła, kiedy te zdobyły pierwsze mistrzostwo Polski w 1999 roku?
a Jerzy Matlak
b Dariusz Luks
c Jan Łojewski
d Zbigniew Krzyżanowski

19. Z jakim sportem związany jest klub funkcjonujący pod nazwą „Inter–Continental” Piła?
a boks
b akrobatyka
c taniec
d strzelectwo

20. Jak się nazywa pilski sportowiec, który uczestniczył w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku?
a Natalia Krawulska
b Przemysław Czerwiński
c Magdalena Bachmatiuk
d Kamil Kalka

GOSPODARKA

21. Pilska Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje powierzchnię:
a 1,29 ha
b 2,19 ha
c 9,12 ha
d 21,9 ha

22. Prowadzenie swojego biznesu bez zakładania działalności gospodarczej jest możliwe w:
a Pilskim Oddziale Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
b Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (Inwest Park)
c Izbie Gospodarczej Północnej Wielkopolski
d Wyższej Szkole Biznesu

23. Ile osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym w Pile:
a ok. 3
b ok. 9
c ok. 14
d ok. 17

24. Niekomercyjne pożyczki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE to jeden z produktów:
a Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
b Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski
c Powiatowego Urzędu Pracy w Pile
d Inwest Parku Sp. z o.o.

25. Która zagraniczna firma przeniosła ostatnio siedzibę swojej polskiej spółki do Piły?
a Karpol Sp. z o.o.
b Exalo Drilling S.A.
c SAF-Holland Polska Sp. z o.o.
d Quad/GraphicsEurope Sp. z o.o.

TAJEMNICE PIŁY

1. W latach 1922 – 1939 istniał w Pile konsulat Rzeczpospolitej Polskiej. Co obecnie mieści się w ostatniej siedzibie konsulatu?
a Starostwo Powiatowe
b Muzeum St. Staszica
c Urząd Miejski
d Muzeum Okręgowe

2. Przy zbiegu, których dzisiejszych ulic miała miejsce w 1893 r. w Pile katastrofa zwana „studnią nieszczęścia”?
a ul. Buczka i al. Piastów
b ul. Piekarskiej i ul. Wodnej
c Plac Zwycięstwa i al. Piastów
d ul. Konopnickiej i ul. 11-go Listopada

3. Znany pilski działacz niepodległościowy Teofil Drozdowski, sekretarz Rady Ludowej, radny Rady Miasta Piły, prowadził przy ul. Nowy Rynek 5:
a restaurację
b bank
c hotel
d sklep myśliwski

4. W dniu 4 marca 1513 r. król Polski Zygmunt I Stary potwierdził prawa miejskie dla Piły. Gdzie miało miejsce to doniosłe wydarzenie?
a w Pile
b w Krakowie
c w Warszawie
d w Poznaniu

5. W którym swoim dziele Stanisław Staszic przewidział zjednoczenie Europy, nazywając to przedsięwzięcie „Europą zrzeszonych ludów”?
a „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego”
b „Ród ludzki. Poema dydaktyczne”
c „Przestrogi dla Polski”
d „O ziemiorództwie gór dawnej Sarmacji, a później Polski”

ODPOWIEDZI

TURYSTYKA

1. Ile ścieżek rowerowych znajduje się w mieście Pile:
a ok. 12 km
b ok. 24 km
c ok. 36 km
d ok. 48 km

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „STASZICÓWKA” zlokalizowane jest w Pile:
a przy ul. Okrzei
b w Gimnazjum nr 5 przy ul. Bydgoskiej
c w Szkole Podstawowej nr 7 przy al. Wojska Polskiego
d w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Sikorskiego

3. Liczba miejsc noclegowych ogółem (całorocznych i sezonowych) w Pile w 2013 r. zamykała się w przedziale:
a 500-750
b 750-1000
c 1000-1250
d 1250-1500

4. W podziale Polski na regiony turystyczne Piła została zaliczona do regionu:
a Pojezierze Chodzieskie
b Pojezierze Gnieźnieńskie
c Pojezierze Wielkopolskie
d Pojezierze Pomorskie

5. Ile jezior liczących przynajmniej 1 ha powierzchni położonych jest w granicach administracyjnych Piły:
a 5
b 6
c 7
d 8

HISTORIA

6. Przez długi okres swych dziejów Piła była miastem garnizonowym. Początki stacjonowania oddziałów wojskowych w naszym mieście sięgają:
a II połowy XV wieku
b XVI wieku
c końca I połowy XVIII wieku
d XIX wieku

7. Historia pilskiego lotnictwa rozpoczęła się:
a w II połowie XIX w.
b latem 1910 r.
c wiosną 1914 r.
d jesienią 1916 r.

8. W okresie I wojny światowej (1914 – 1918) w Pile znajdował się obóz jeniecki, w którym przebywało:
a 15 tys. jeńców
b 20 tys. jeńców
c 45 tys. jeńców
d 75 tys. jeńców

9. Najstarszym zachowanym budynkiem murowanym w Pile jest:
a kościół p.w. św. Rodziny
b arsenał
c dworzec kolejowy
d kościół p.w. św. Stanisława Kostki

10. W 2013 r. na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej patronami miasta Piły ustanowiono:
a św. Piotra i św. Pawła
b św. Rodzinę
c św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelistę
d św. Antoniego

ROZRYWKA

11. W listopadzie br. Festiwal Teatralny „Teatr – pasja rodzinna” będzie obchodził jubileusz:
a 5-lecia
b 10-lecia
c 15-lecia
d 20-lecia

12. Festiwal „Kryminalna Piła” to:
a Konkurs literacki na najlepszą powieść kryminalną
b Coroczna impreza absolwentów w Szkole Policji w Pile
c Szkolenie z kryminalistyki dla zainteresowanych
d Przegląd filmów kryminalnych

13. Jaką nazwę nosi orkiestra działająca przy Regionalnym Centrum Kultury w Pile, nagrodzona w 2012 roku nagrodą Prezydenta Miasta Piły „Syriuszem”?
a Pilska Orkiestra Dęta
b Pilska Orkiestra Klasyczna
c Pilska Orkiestra Symfoniczna
d Pilska Orkiestra Rozrywkowa

14. W Centrum Strzelectwa Sportowego TARCZA w Pile NIE można zorganizować:
a turnieju strzeleckiego
b urodzin dziecka
c imprezy integracyjnej
d biwaku

15. Impreza muzyczna organizowana od 2011 roku przez Regionalne Centrum Kultury w Pile i Zespół Szkół Muzycznych w Pile to:
a Bukowińskie Spotkania
b Music Festival & Master Class
c Spotkania Parkowe
d Plenerowy Koncert Majowy

SPORT

16. Jaką nazwę nosi klub bokserski, który funkcjonuje w Pile?
a Gwda
b Sokół
c Joker
d Polonia

17. W którym roku odbyło się w Pile otwarcie Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży, obserwowane na stadionie przy ulicy Żeromskiego przez kilkadziesiąt tysięcy widzów?
a 1984
b 1986
c 1988
d 1990

18. Kto trenował siatkarki Nafty Piła, kiedy te zdobyły pierwsze mistrzostwo Polski w 1999 roku?
a Jerzy Matlak
b Dariusz Luks
c Jan Łojewski
d Zbigniew Krzyżanowski

19. Z jakim sportem związany jest klub funkcjonujący pod nazwą „Inter–Continental” Piła?
a boks
b akrobatyka
c taniec
d strzelectwo

20. Jak się nazywa pilski sportowiec, który uczestniczył w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku?
a Natalia Krawulska
b Przemysław Czerwiński
c Magdalena Bachmatiuk
d Kamil Kalka

GOSPODARKA

21. Pilska Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje powierzchnię:
a 1,29 ha
b 2,19 ha
c 9,12 ha
d 21,9 ha

22. Prowadzenie swojego biznesu bez zakładania działalności gospodarczej jest możliwe w:
a Pilskim Oddziale Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
b Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (Inwest Park)
c Izbie Gospodarczej Północnej Wielkopolski
d Wyższej Szkole Biznesu

23. Ile osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym w Pile:
a ok. 3
b ok. 9
c ok. 14
d ok. 17

24. Niekomercyjne pożyczki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE to jeden z produktów:
a Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
b Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski
c Powiatowego Urzędu Pracy w Pile
d Inwest Parku Sp. z o.o.

25. Która zagraniczna firma przeniosła ostatnio siedzibę swojej polskiej spółki do Piły?
a Karpol Sp. z o.o.
b Exalo Drilling S.A.
c SAF-Holland Polska Sp. z o.o.
d Quad/GraphicsEurope Sp. z o.o.

TAJEMNICE PIŁY

1. W latach 1922 – 1939 istniał w Pile konsulat Rzeczpospolitej Polskiej. Co obecnie mieści się w ostatniej siedzibie konsulatu?
a Starostwo Powiatowe
b Muzeum St. Staszica
c Urząd Miejski
d Muzeum Okręgowe

2. Przy zbiegu, których dzisiejszych ulic miała miejsce w 1893 r. w Pile katastrofa zwana „studnią nieszczęścia”?
a ul. Buczka i al. Piastów
b ul. Piekarskiej i ul. Wodnej
c Plac Zwycięstwa i al. Piastów
d ul. Konopnickiej i ul. 11-go Listopada

3. Znany pilski działacz niepodległościowy Teofil Drozdowski, sekretarz Rady Ludowej, radny Rady Miasta Piły, prowadził przy ul. Nowy Rynek 5:
a restaurację
b bank
c hotel
d sklep myśliwski

4. W dniu 4 marca 1513 r. król Polski Zygmunt I Stary potwierdził prawa miejskie dla Piły. Gdzie miało miejsce to doniosłe wydarzenie?
a w Pile
b w Krakowie
c w Warszawie
d w Poznaniu

5. W którym swoim dziele Stanisław Staszic przewidział zjednoczenie Europy, nazywając to przedsięwzięcie „Europą zrzeszonych ludów”?
a „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego”
b „Ród ludzki. Poema dydaktyczne”
c „Przestrogi dla Polski”
d „O ziemiorództwie gór dawnej Sarmacji, a później Polski”

MM
Fot. Anna Kowalik

[Best_Wordpress_Gallery gallery_type=”thumbnails” theme_id=”1″ gallery_id=”17″ sort_by=”order” order_by=”asc” show_search_box=”0″ search_box_width=”180″ image_column_number=”5″ images_per_page=”30″ image_title=”none” image_enable_page=”1″ thumb_width=”180″ thumb_height=”90″ popup_fullscreen=”0″ popup_autoplay=”0″ popup_width=”800″ popup_height=”500″ popup_effect=”fade” popup_interval=”5″ popup_enable_filmstrip=”1″ popup_filmstrip_height=”70″ popup_enable_ctrl_btn=”1″ popup_enable_fullscreen=”1″ popup_enable_info=”1″ popup_enable_comment=”1″ popup_enable_facebook=”1″ popup_enable_twitter=”1″ popup_enable_google=”1″ popup_enable_pinterest=”0″ popup_enable_tumblr=”0″ watermark_type=”none” watermark_link=”http://web-dorado.com”]