Odbiór odpadów w 2015 roku

Odbior_odpadow

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienia się harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Harmonogramy dostępne są na stronie Związku www.prgok.pl, a już niebawem dotrą do mieszkańców za pośrednictwem poczty.

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” informuje, iż na stronie www.prgok.pl dostępne są harmonogramy odbioru odpadów na 2015 r. Harmonogramy zawierają daty odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, w tym biodegradowalnych, a także terminy mobilnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych. Harmonogramy zostały ustalone indywidualnie dla każdej gminy członkowskiej  oraz – w przypadku Piły – odrębnie dla poszczególnych ulic.

Warto podkreślić, iż harmonogramy dotyczą zabudowy jednorodzinnej, natomiast odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej odbywa się zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Uchwała Zgromadzenia Związku nr 44/2014). Odpady z nieruchomości niezamieszkałych odbierane są zgodnie z deklaracją złożoną przez właściciela.

Agnieszka Matusiak (PRGOK)

Strona Startowa do Internetu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *