Olimpiada w Spale

W dniach 8 – 11 kwietnia 2015 r. w Spale odbyła się II Olimpiada wiedzy o Turystyce. Po etapie okręgowym, do Olimpiady III stopnia zakwalifikowały się 2 osoby z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile: Sandra Sznyr i Marcin Cybulski, oboje z klasy IV t.

Tegoroczna edycja Olimpiady Wiedzy o Turystyce realizowana była pod hasłem „Małe też może być piękne” – potencjał turystyczny miejsc i obszarów. Temat Olimpiady miał na celu zwrócenie uwagi na atrakcje produktu turystycznego realizowanego w skali mikro.

Finalistów biorących udział w etapie ogólnopolskim było 36. Z tej grupy z najlepszymi wynikami po teście teoretycznym i prezentacji multimedialnej wyodrębniono 15 osobową grupę laureatów, do której zakwalifikował się Marcin Cybulski.

Na uwagę zasługuje ostatni etap Olimpiady, który polegał na sporządzeniu szczegółowego harmonogramu 3 dniowej wycieczki po Pradze i charakterystyce wybranych atrakcji turystycznych tego miasta. Aby sprostać temu zadaniu, laureaci mieli mapę topograficzną Pragi w języku czeskim i zamówienie na realizację 3 dniowej wycieczki. Czas na przygotowanie wynosił 30 minut, a na zaprezentowanie programu, atrakcji i wskazanie ich na mapie 10 minut. Zadanie nie było łatwe, jednak Marcin poradził sobie świetnie i ostatecznie uplasował się na 6 pozycji. Sandra Sznyr zajęła 26 miejsce.

Tak więc w tym roku szkolnym mamy laureata i finalistkę, którym bardzo gratulujemy.

Było ciężko, ale było warto. Wypada dodać, że do olimpiady uczniów przygotowała Pani  mgr Bożena Pachana.

B.P.

SONY DSC

SONY DSC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *