Piła. Współpraca bilateralna z norweskim miastem partnerskim

Kolejny raz gościliśmy w Pile delegację norweskiego miasta Lørenskog – partnera w projekcie “Miasto Piła z nową energią!”. Była to już ostatnia wizyta zaplanowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy, jak również do rozmów na temat możliwości kontynuowania zawartego partnerstwa.

 

Ważnym punktem wizyty była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze edukacja – rozmawialiśmy o tym, jak w Polsce i Norwegii wygląda system edukacji oraz jakie rozwiązania infrastrukturalne i dydaktyczne są stosowane w odniesieniu do placówek oświatowych. Odwiedziliśmy Żłobek nr 1 w Pile oraz Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich wraz z oddziałami przedszkolnymi, gdzie goście mogli zapoznać się z bogatą ofertą zajęć edukacyjnych i rozwojowych, z których korzystają najmłodsi mieszkańcy naszego miasta.

 

Niezwykle ciekawe i inspirujące okazały się rozmowy na temat Pilskiej Akademii Umiejętności – konkursu, który Gmina Piła realizuje z sukcesem już od 2016 roku.

 

W ramach wizyty odwiedziliśmy również Pilski Instytut Integracji i Edukacji, gdzie wspólnie z Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile zaprezentowaliśmy gościom efekt dokonanej modernizacji budynku oraz przedstawiliśmy plany dot. jego wykorzystania.

 

Lørenskog kommune – dziękujemy za wszystkie wspólnie zrealizowane działania i liczymy na więcej!

 

________________

Współpraca z miastem Lørenskog realizowana jest w ramach przedsięwzięcia „Współpraca bilateralna z norweskim miastem partnerskim – Organizacja wspólnych wydarzeń, wymiana doświadczeń, wyjazdy studyjne”, będącego elementem projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

 

UM Piły