Podsumowanie doskonalenia zawodowego PSP i OSP w maju

W miesiącu maju 2015 r. wszystkie zmiany służbowe JRG PSP w Chodzieży w ramach doskonalenia zawodowego realizowały i uczestniczyły w następujących szkoleniach, ćwiczeniach oraz warsztatach:

– warsztaty dotyczące pożarów lasów i nieużytków, podczas których przetrenowano przepompowywanie i przetłaczanie wody z wykorzystaniem naturalnych zbiorników wodnych (jezioro Miejskie, jezioro Karczewnik, stawy), zbiornika mobilnego o pojemności 14 tys. litrów, samochodów GBA i GCBA oraz 2 motopomp z uwzględnieniem spadku wydajności,

– zajęcia teoretyczne i praktyczne z obsługi układów wodno-pianowych będących na wyposażeniu JRG, w tym ćwiczenia praktyczne z podawania prądów wody, zasilanie pojazdów na duże odległości i na duży wydatek wodny,

– warsztaty z ratownictwa wodnego: prowadzenie akcji na akwenie wodnym – jezioro Miejskie, jezioro Karczewnik, podejmowanie osoby poszkodowanej z wody, transport łodzi – wodowanie i mocowanie,

– zajęcia teoretyczne i praktyczne z BHS (Bezpieczeństwa i Higieny Służby) dla każdej zmiany służbowej: wymagania BHP podczas ćwiczeń i szkolenia z użyciem sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu JRG,

– zajęcia teoretyczne i praktyczne: namiot pneumatyczny. Ćwiczenia przy użyciu namiotu pneumatycznego – sprawianie,

– zajęcia teoretyczne i praktyczne: obsługa i zasada działania urządzeń pomiarowych na wyposażeniu JRG. Wykrywanie źródeł prądu za pomocą wykrywacza napięcia przemiennego Hot Stick, pomiar parametrów wybuchowych za pomocą eksplozymetra dwu-gazowego,

– zajęcia teoretyczne i praktyczne: sprawianie, obsługa i zakres działanie urządzenia Rollgliss R350, samoratowanie i asekuracja podczas prac na wysokości, ewakuacja osób poszkodowanych z wysokości, ćwiczenia z wykorzystaniem SHD-21 oraz zestawu do samoratowania,

– zajęcia teoretyczne i praktyczne: konkurencje indywidualne sportu pożarniczego (wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni oraz pożarniczy tor przeszkód 100m),

– zajęcia teoretyczne i praktyczne: Ceremoniał pożarniczy – uroczystość Dnia Strażaka, przemarsze
i defilady,

– Rozpoznanie Operacyjne Obiektu: 1) Nadleśnictwo Podanin – punkt obserwacyjny oraz główne drogi pożarowe i punkty czerpania wody. Ćwiczenia z użyciem map, nawigacji w terenie. 2) Wojewódzkie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii (szpital chorób płuc) a w szczególności nowo oddany do użytku Oddział Paliatywny, który jest podłączony SSP do SKKP w Chodzieży.

Kompleksowo przy wszystkich zajęciach praktycznych realizowane były ćwiczenia z zakresu udzielania KPP oraz organizacji łączności.

Ponadto w miesiącu maju sekc. Daniel Chołody, st. str. Miłosz Sikora oraz st. str. Filip Pachowicz  przeprowadzili warsztaty z ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym dla jednostek OSP powiatu chodzieskiego. Zajęcia odbyły się w dniach 28 i 29 maja 2015 roku w Chodzieży i w Margoninie a przeszkolonych zostało 27 druhów z: OSP KSRG Milcz, OSP KSRG Margonin, OSP Stróżewo, OSP Zacharzyn, OSP Próchnowo i OSP Zbyszewice.

Tekst: st. kpt. Leszek Naranowicz.
Zdjęcia: archiwum JRG PSP w Chodzieży

podsumowanie_doskonalenia_zawodowego10

podsumowanie_doskonalenia_zawodowego28 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego11 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego12 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego13 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego14 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego15 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego16 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego17 OLYMPUS DIGITAL CAMERA podsumowanie_doskonalenia_zawodowego19 OLYMPUS DIGITAL CAMERA podsumowanie_doskonalenia_zawodowego21 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego22 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego23 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego24 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego25 OLYMPUS DIGITAL CAMERA podsumowanie_doskonalenia_zawodowego27

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *