Postaraj się o Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

postaraj_sie_o_stypendium

Wzorem lat ubiegłych, Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2016/2017 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów studiów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego. Stypendium ma charakter socjalny.

O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

•    uczą się lub studiują w trybie dziennym,

•    zameldowane są na terenie województwa wielkopolskiego,

•    w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,

•    uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen określoną w § 1 ust. 4 pkt. 4 Regulaminu,

•    znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dzieci 740 zł netto, zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a i b Regulaminu,

•    złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.

Wnioski o stypendium wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnych terminach:

•    do 25 września 2016r. (w szkołach, w których kontynuują naukę) – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych powiatu pilskiego,

•    do 25 września 2016r. (w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, pokój 211) – uczniowie na stałe zamieszkujący powiat pilski, którzy kontynuują naukę poza jego terenem,

•    do 20 października 2016r. (w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, pokój 211) – studenci.

Dokumenty wraz z Regulaminem oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: www.umww.pl, w zakładce: Biuletyn Informacji Publicznej/Sejmik Województwa Wielkopolskiego/Uchwały/Uchwały Sejmiku – IV kadencja/ Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013 r. lub w zakładce: Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i Nauki/dokumenty do pobrania.

Link: http://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *