Radni Wyrzyska w PSZOK w Pniewach

Grupa radnych z Wyrzyska wraz z burmistrz Bogusławą Jagodzińską oraz przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego PRGOK, Zygmuntem Jasieckim wizytowała 12 października br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pniewach. Nowoczesny, funkcjonalny, spełniający wszelkie wymagania środowiskowe i sanitarne PSZOK cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Od momentu jego otwarcia, w połowie lutego br., przywiozło tu odpady ponad 1.800 osób.

PSZOK to miejsce, do którego można samodzielnie przywozić wszystko, co w domu przestało być potrzebne: stare meble, kanapy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, okna i drzwi po wymianie, skute płytki z łazienki, gruz, opony oraz odpady niebezpieczne: zużyty akumulator, świetlówki, przeterminowane lekarstwa.

Pniewski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zaprojektowała ta sama firma, która opracowuje podobną dokumentację dla Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Na utwardzonym, ogrodzonym i oświetlonym placu z rampą, parkingiem i pasem zieleni stoją otwarte oraz zamknięte kontenery przeznaczone na poszczególne frakcje odpadów. PSZOK obsługuje przez 5 dni w tygodniu jeden pracownik, którego zadaniem jest pomoc w znalezieniu odpowiedniego kontenera dla przywiezionych odpadów oraz pomoc w rozładunku gabarytów dostarczonych przez mieszkańców gminy. Nadzoruje on również wywóz zapełnionych kontenerów i ich dezynfekcję, dlatego nie ma tu żadnych uciążliwych zapachów, ani szkodników.

W ciągu ośmiu miesięcy działania pniewskiego punktu, ilość przywiezionych tu bioodpadów była trzy razy większa od ilości zebranej w ciągu poprzednich dwóch lat. I to od wszystkich mieszkańców z terenu całej gminy!

– Sieć podobnych punktów w ciągu najbliższych dwóch lat powstanie we wszystkich gminach Związku. Nasze PSZOK-i będą dodatkowo wyposażone w wagi najazdowe, wypożyczalnie przyczep  i ścieżki edukacyjne – wyjaśnia Zygmunt Jasiecki. –  Punkty selektywnej zbiórki uzupełnią funkcjonujący dziś system odbioru surowców z gospodarstw domowych i usprawnią pozbywanie się gabarytów przez mieszkańców Związku.

Budowa naszych PSZOK-ów rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa do połowy 2017 roku.

Jolanta Borkowska
PRGOK

radni_wyrzyska00

radni_wyrzyska20 radni_wyrzyska01 radni_wyrzyska02 radni_wyrzyska03 radni_wyrzyska04 radni_wyrzyska05 radni_wyrzyska06 radni_wyrzyska07 radni_wyrzyska08 radni_wyrzyska09 radni_wyrzyska10 radni_wyrzyska11 radni_wyrzyska12 radni_wyrzyska13 radni_wyrzyska14 radni_wyrzyska15 radni_wyrzyska16 radni_wyrzyska17 radni_wyrzyska18 radni_wyrzyska19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *