Są środki z województwa na drogi w Pile i na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe

14 lutego 2019 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Pile odbyła się konferencja prasowa prezydenta Piły Piotra Głowskiego i etatowego członka zarządu województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego, na której samorządowcy przekazali ważne informacje dla mieszkańców, które dotyczyły inwestycji drogowych, dróg wojewódzkich na terenie Piły oraz rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie zadań publicznych w zakresie kultury.  

– Chciałbym Państwa poinformować, że w tym roku znajdą się środki na inwestycje drogowe.  Samorząd wojewódzki przeznaczył 4,5 mln złotych na kolejny odcinek przebudowy al. Wojska Polskiego od ul. Medycznej do Koszalińskiej (dwa pasy).  Jest to inwestycja zaplanowana na ten rok. Prowadzimy rozmowy na temat remontu odcinka od ul. Budowlanych do  ul. Jana Pawła II do hotelu Gromada. Samorząd wojewódzki przekazuje na utrzymanie dróg wojewódzkich w Pile. Zazwyczaj było to 100 tysięcy a teraz będzie o 30% więcej – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa Wielkopolskiego.

Finansowanie ze środków województwa ma także pozwolić na inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową w ul. Kamiennej, co pozwoli na dalsze inwestycje w tej ulicy.

Prezydent Piły wspomniał o przebudowa ostatniego odcinka ul. Bydgoskiej, który pozostał do realizacji oraz rozmowach z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie uzyskał zapewnienie o zabezpieczeniu odpowiednich środków na remont części al. Niepodległości. Wykonawca wyłoniony z przeprowadzonego postępowania przetargowego, które już trwa przeprowadzi remont polegający na naprawie nawierzchni drogi wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.

Zakres przebudowy będzie obejmował:

– sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej jezdni i zatok,

– ułożenie nowej warstwy ścieralnej SMA na jezdni i zatokach,

– wymiana krawężników na nowe krawężniki betonowe,

– przebudowę skrzyżowania z ul. Niemcewicza – wykonanie pasa dla pojazdów skręcających w lewo,

– przebudowę skrzyżowania z ul. Popiełuszki na skrzyżowanie typu mini rondo o średnicy zewnętrznej 20 m,

– wymiana nawierzchni chodników i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Popiełuszki do ronda Jana Pawła II.

– Inwestycje drogowe oznaczają utrudnienia drogowe w mieście. Myślę, że pilanie się już do tego przyzwyczaili, że jak robimy to przez chwilę są utrudnienia a potem jest dużo lepiej a po za tym jest to duża kumulacja różnych inwestycji, które odbywają się od kilku lat – dodaje Piotr Głowski, prezydent Piły.

Dobre informacje są też z dziedziny kultury. Znane są wyniki konkursów wojewódzkich, w których brały instytucje, stowarzyszenia z naszego regionu i miasta Piły.

I tak w konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023 , na 51 złożonych wniosków, 17 otrzymało dofinansowanie. Z północnej Wielkopolski dofinansowanie otrzymała impreza Blues Express i Kryminalna Piła.

Natomiast na środki w konkursie na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2019, wpłynęło 431 wniosków z tego 236 zostało dofinansowanie. Z północnej części wielkopolski jest 20 wniosków, które uzyskają dofinansowanie.  Z samej Piły dofinansowanie otrzyma wydarzenie: Bukowińskie Spotkania i Rytmy Ulicy a także Uncover Soloists.

Warto wspomnieć też o konkursie w dziedzinie sportu. Urząd Marszałkowski w Poznaniu uruchamia nabór wniosków do II edycji, cieszącego się dużą popularnością, autorskiego programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Szatnia na medal”. W 2018 roku w programie zostało zrealizowane 60 zadań, których łączna wartość wyniosła blisko 10,5 mln zł. Samorząd Województwa Wielkopolskiego udzielił na ten cel dotacji w kwocie 4,1 mln zł.

Wsparciem mogą zostać objęte zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury turystycznej – okołoszlakowej, służące rozwoju turystyki kwalifikowanej (przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty turystyczne, oznakowanie turystyczne itp.) oraz lekkoatletycznej (bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne.

Sebastian Daukszewicz

sa_srodki_z_wojewodztwa1_01

sa_srodki_z_wojewodztwa1_05 sa_srodki_z_wojewodztwa1_02 sa_srodki_z_wojewodztwa1_03 sa_srodki_z_wojewodztwa1_04